Ny student

Välkommen till oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet, inklusive Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet. Här har vi samlat information som är bra och viktig att känna till för dig som ny student.

i

Covid-19. Undervisning vid institutionen under pandemin

Undervisning och examination sker i huvudsak enligt ordinarie form på campus. Se respektive kursschema och kursplattformen Athena.

Läs mer om undervisningen vid institutionen.

 

Aktivera ditt universitetskonto. IT för studenter

Inför terminsstarten behöver du aktivera ditt universitetskonto, som du behöver för att

 • kunna registrera dig på den kurs eller det program du är antagen till
 • få tillgång till universitetets digitala tjänster och verktyg, som IT-support, trådlöst nätverk, datorsalar, programlicenser och mycket annat.

Om du har ett universitetskonto sedan tidigare, behöver du uppgradera den så kallade tillitsnivån (HT22):

Uppgradera tillitsnivå på universitetskonto

Efter aktiveringen av ditt universitetskonto får du ett bekräftelsemejl med vidare instruktioner hur du beställer ett universitetskort och registrerar dig på din utbildning. Du hittar information längre ned på sidan om hur du registrerar dig hos oss.

Läs mer om att aktivera ditt universitetskonto

IT för studenter

su.se/nystudent

su.se/checklista

Aktivera ditt universitetskonto

 

Registrera dig

När du har blivit antagen till en utbildning hos oss är det viktigt att du registrerar dig på kursen eller programmet för att behålla din plats. Det gäller oavsett om det är

 • din första termin som student över huvud taget
 • den första terminen på en viss kurs/ett program
 • termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

Vi mejlar dig

När du har blivit antagen till en utbildning på vår institution, kommer du att få mejl från någon av våra studievägledare eller kursadministratörer. I mejlet får du information om det du behöver veta inför kursstarten.

Oftast mejlar vi dig efter den första antagningen, eller efter den andra antagningen om du är nyantagen då.

Vi mejlar den mejladress du har angett på antagning.se.

Har du inte fått något mejl?

 • Har du tittat bland skräpposten (spam)?
 • Har du uppgett rätt mejladress? Kontrollera ditt konto hos antagning.se.
  antagning.se
 • Behöver du hjälp? Kontakta studentexpeditionen – kontaktuppgifter hittar du längre ned på den här sidan.

Webbregistrera dig online. Sista registreringsdag

Normalt ska du webbregistrera dig på en kurs. I mejlet du får från studievägledaren eller kursadministratören får du veta vad som gäller för din kurs.

Du behöver oftast registrera dig före ett visst datum för att få behålla din plats på utbildningen. I mejlet du får, står det när registreringsperioden och sista registreringsdag är.

 Webbregistrera dig

Omregistra dig om du tidigare har avbrutit en kurs

Om du tidigare har varit registrerad på en kurs som du har avbrutit, kan du få delta i undervisningen i mån av plats. Kontakta den studentexpedition som ansvarar för just din utbildning. Kontaktuppgifter finns längre ned på den här sidan.

Läs mer nedan om att avbryta en kurs.

Om du är reservplacerad blir du antagen i turordning vartefter det finns lediga platser. Reservantagningen startar efter att webbregistreringsperioden för ordinarie antagna är klar. På vissa kurser har vi reservupprop.

 • Vi mejlar erbjudande om reservplats till den mejladress du har angett på antagning.se. Läs mer om mejl ovan, under rubriken Gör så här för att registrera dig.
 • Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din mejl.
 

Terminsstart, kursstart, schema och viktig studieinformation

Hos oss inleds terminen med en schemalagd introduktionsföreläsning eller med ett upprop. Då får du information om schema, kursinnehåll, kurslitteratur, eventuell gruppindelning med mera.

Datum och klockslag för terminens olika kursstarter hittar du i schemat

 • Schemat är tillgängligt ca två månader före kursstarten inför hösten någongång i juni, och inför våren någongång i december.
 • Schemat är preliminärt och kan ändras ända fram till kursstarten.
 • Sena schemaändringar meddelar vi på kurssajten i lär- och samarbetsplattformen Athena, som du kommer åt efter att du har registrerat dig. Se rubriken Registrera dig, ovan.
  Athena

Kurssidan

Se kurssidan under våra utbildningar.

Våra utbildningar

Sök i schemamotorn

Sök fram schemat i schema- och lokalbokningssystemet TimeEdit. Sök på kursnamn (t.ex. Svenska I) eller kurskod (t.ex. NS1081, CT1011, TTA257).

Scheman i TimeEdit

Athena eller Ladok för studenter

När du är registrerad på kursen kommer du åt ditt schema både via lär- och samarbetsplattformen Athena och via Ladok för studenter.

Athena

Ladok för studenter

På vissa av våra kurser delas den stora studentgruppen in i mindre grupper, som kan ha olika lärare. Ibland väljer du själv grupp i Athena, ibland sker gruppindelningen av utbildningsadministratören eller studievägledaren.

Det är INTE tillåtet att på egen hand byta grupp under terminen. Om det är viktigt för dig att byta grupp ska du kontakta utbildningsadministratören eller studievägledaren (se Kontakt längre ned på sidan), som undersöker om gruppbyte är möjligt.

Ibland kan den mindre studentgruppen delas upp i ytterligare smågrupper om ca tre personer. Om du vill byta smågrupp, tar du det med läraren.

Läs vår pdf med viktig studieinformation om kursplan, kurslitteratur, betygskriterier, språkkrav, examination – rutiner och regler, att betyg inte kan  överklagas, om datorer och digital kommunikation, Athena och mejl samt Examensmål.

Pdf:en kommer även att finnas på våra kurssidor i utbildningskatalogen.

Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

 

Hitta till oss: lokaler och kartor

De flesta lektionssalarna ligger i anslutning till hus D, Södra huset, där institutionen ligger. Det står i schemat i vilken lokal undervisningen är eller om det sker online på Zoom, se rubriken Terminsstart, kursstart och schema, ovan.

Läs mer om undervisningen vid institutionen.

Våra studievägledare, utbildningskoordinatorer, kursadministratörer och studentexpeditioner finns på plan 4–6 i hus D (Södra huset). Våra medarbetare sitter på plan 3–6 i hus D samt ovanför Universitetsbiblioteket på plan 6 (doktorander) mittemot hus D.

Under coronapandemin varierar det om institutionen är öppen eller låst, beroende på hur rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ser ut. Se öppettider. Du kan eventuellt boka besök med vissa av studieadministratörerna. Se kontakt längre ned på den här sidan.

Kommunikationer och parkering

Tillgänglighet (hissar t.ex.)

Öppettider

Lektionssalar

Våra lektionssalar ligger oftast i hus D, Södra huset på plan 2 och 3, men andra lokaler kan också förekomma.

Hörsalar för storföreläsningar och tentamen

Hörsalar A2–F11 för storföreläsningar och tentamen ligger på plan 3 i den långa "korridor" som sammanbinder hus A–F i Södra huset. Hörsal F12 ligger på plan 2.

Karta hörsalar A2–F12 Södra huset (489 Kb)

Skrivsalar för tentamen

För tentamen och antagningsprov finns det fyra skrivsalar i Södra huset. Det kan även hållas i hörsalarna A2–F12, se ovan, och i Språkstudion, hus E, plan 2, eller i andra lokaler (se ditt schema).

Skrivsalar: Vägbeskrivning och kartor

 

Kursmaterial och kommunikation i Athena

Information om våra kurser finns dels i utbildningskatalogen, dels i  lär- och samarbetsplattformen Athena, se nedan.

 • För kommunikation mellan lärare och studenter använder vi Athena, se nedan.
 • För föreläsningar och seminarier använder vi oss av e-mötestjänsten Zoom:
  Webbaserad undervisning digitalt i Zoom

Allmän information om den kurs du läser hittar du på kurssidan i utbildningskatalogen. Där finns till exempel kursupplägg, schema, kursplan, litteraturlista, eventuella delkurser och kontaktuppgifter.

Våra utbildningar (med sökfunktion endast bland vår institutions kurser och program).

Sök kurser och program (hela universitetets utbud i utbildningskatalogen).

Kursspecifik information för dig som är antagen och registrerad på en kurs hittar du på kurssajten i  lär- och samarbetsplattformen Athena. Det kan vara till exempel lektionsplanering och betygskriterier.

Det är även i Athena du kan kommunicera med dina lärare och studiekamrater.

Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto (användarnamn och lösenord).

Athena

Aktivera ditt universitetskonto

Studera hemifrån

 

Kurslitteratur och bibliotek

Varje kurs har en litteraturlista med titlar på böcker och artiklar som du ska läsa under kursens gång. En del finns tillgängliga digitalt och en del som fysiska böcker och tidskrifter som du behöver köpa hos bokhandlare eller låna på bibliotek.

Kurslitteraturlistor finns på respektive kurssida, se Våra utbildningar.

Våra utbildningar

När du har registrerat dig har du tillgång till  lär- och samarbetsplattformen Athena, där kurslitteraturlistan finns på kurssajten.

Athena

Digital kurslitteratur

En stor del av kurslitteraturen finns tillgänglig i digitalt format via lär- och samarbetsplattformen Athena och Universitetsbiblioteket. I kurslitteraturlistorna står var de digitala artiklarna finns att hämta.

Artikelsök

Universitetsbiblioteket har databaser för artikelsökning m.m.

Universitetsbiblioteket

Låna kurslitteratur

All kurslitteratur finns som dag- och veckolån hos Universitetsbiblioteket.

Universitetsbiblioteket

Köpa kurslitteratur

Hos universitetsbiblioteket kan de visa dig hur du hittar studiematerial som böcker, tidskrifter och databaser. De ser till att du får tillgång till all vetenskaplig litteratur du behöver inom universitetets ämnesområden.

Studieplatser och grupprum

Universitetsblioteket har studieplatser för enskilda studier eller grupparbete i huvudbiblioteket och vid filialbiblioteken med tillgång till vetenskaplig litteratur, datorer och annat som du behöver i studiesituationen.

Resursrum och allergirum

I huvudbibiblioteket i Södra huset i Frescati finns det ett specialutrustat resursrum för dig med läshinder, och ett särskilt arbetsrum för dig som har allergiska besvär.

Universitetsbiblioteket

Stockholms stadsbibliotek

Om det är utlånat hos Universitetsbiblioteket kan du även försöka med Stockholms stadsbibliotek:

biblioteket.se

 

Tillgodoräknande

Du kan ansöka om att få tillgodoräkna dig högskolepoäng från en liknande utbildning du redan har:

 • Du måste vara student vid Stockholms universitet, och därmed antagen till en kurs för att kunna ansöka.
 • Att du ansöker innebär inte automatiskt att du får högskolepoäng tillgodoräknade.
 • Beslut om tillgodoräkning kan överklagas.

Fyll i pdf-formuläret för ditt ämne. Pdf-formulären går att fylla i på skärmen och det går att tabba mellan fälten i formulären.

 1. Öppna pdf-formuläret.
 2. (Arkiv >) Spara som … (för att kunna fylla i på skärmen).
 3. Fyll i (och spara).
 4. Skriv ut.
 5. Skriv under.
 6. Lämna/skicka in (adress, se formuläret).

Lärarutbildningarna

Tillgodoräknande Lärarutbildningarna i svenska och svenska som andraspråk (494 Kb)

Svenska och Nordiska språk

Tillgodoräknande för Svenska och Nordiska språk (994 Kb)

Svenska som andraspråk

Se Svenska som andraspråk: Tillgodoräknande

Svenska som främmande språk

Tillgodoräknande Svenska som främmande språk (606 Kb)

Tolkning och Översättning

Tillgodoräknande för Tolkning och Översättning (548 Kb)

Tillgodoräknande av delkurser inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Tvåspråkighet

Tillgodoräknande för tvåspråkighet (885 Kb)

Se även vår engelska sajt: Credit transfer

 

Dispens från förkunskapskrav

Alla kurser har förkunskapskrav och vilka det är framgår av kursplanen. För att bli antagen till och registrerad på en kurs måste du uppfylla förkunskapskraven.

Du kan få dispens från förkunskapskraven för en kurs om vi bedömer att du kan klara kursen ändå. Vi ger bara dispens i undantagsfall, men bedömer varje ansökan individuellt.

Kursplanen och förkunskapskrav finns på respektive kurssida, se Hitta utbildning under Våra utbildningar:

Våra utbildningar

 • Vi behöver ha din ansökan om dispens senast två veckor före kursstart.
 • Du ansöker om dispens genom att fylla i ett särskilt formulär:
  Dispensansökan (Svefler) (272 Kb)

För att kunna fylla i formuläret på skärmen behöver du spara det först:

1. Öppna formuläret (som öppnas i din webbläsare).

2. Spara som ... (på din hårddisk e.d.).

3. Fyll i.

4. Spara.

5. Mejla eller skriv ut och lämna/posta till din studievägledare eller studentexpedition vid vår institution. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Kontakt

Om du har frågor om dispensansökan, kontakta din studievägledare/studentexpedition vid vår institution, se nedan.

 

Om du behöver skjuta upp, lämna återbud till, avbryta eller ta studieuppehåll i dina studier

Om du inte har möjlighet att påbörja den utbildning du är antagen till och vill lämna återbud eller behöver avbryta redan påbörjade studier, är det några saker du behöver tänka på (se nedan).

Om du blir sjuk, se Under utbildningen:

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka

Om du har blivit antagen till en utbildning men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Det innebär att du eventuellt kan få möjlighet att påbörja dina studier vid ett senare tillfälle, oftast följande termin.

Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Om du vill lämna återbud eller göra avbrott på en kurs eller ett program så gör du detta själv via Ladok för studenter.

Ladok för studenter

Återbud eller tidigt avbrott – inom tre veckor efter kursstart

Om du lämnar återbud innan kursstart eller gör avbrott inom tre veckor efter kursstart, innebär det att du kan söka till utbildningen igen en annan termin, om den ges då.

Sent avbrott – mer än tre veckor efter kursstart

Om du avbryter dina studier och det har gått mer än tre veckor efter kursstart, kan du inte söka till utbildningen igen. Du har ändå ofta möjlighet att fullfölja dina studier vid ett senare tillfälle. Om det då finns plats, kan du få omregistrera dig på en kurs eller fullfölja ett program.

Om du behöver hjälp

För omregistrering och återupptag av studier eller om du har frågor om avbrottet, behöver hjälp med att göra avbrott eller har funderingar inför framtida studier efter avbrottet, kontakta utbildningsadministrationen, se Kontakt längre ned på den här sidan.

Om du som läser ett program behöver ta en paus från dina studier, ansöker du om studieuppehåll hos din programansvariga institution.

 • Vi beviljar endast studieuppehåll vid särskilda skäl, som till exempel föräldraledighet, militärtjänstgöring eller sjukskrivning. Giltiga intyg ska bifogas din ansökan.
 • Vi beviljar endast studieuppehåll om du efter uppehållet kan ges möjlighet att läsa de kurser som krävs för examen.
 • Du kan ansöka om studieuppehåll för längst ett år i taget.

1. Ladda ner ansökningsblanketten till din dator och fyll i den digitalt.

2. Mejla blanketten till: diariet.svefler@su.se.

Studieuppehåll program (Svefler) (569 Kb)

 

Särskilt pedagogiskt stöd – om du har en funktionsnedsättning eller dyslexi

Har du en funktionsnedsättning eller dyslexi? Då har du rätt till särskilt pedagogiskt stöd, till exempel i form av extra stöd vid undervisning eller tentamen.

I god tid före kursstart behöver du kontakta både Studentavdelningen på universitetet och studievägledaren på vår institution.

1. Särskilt pedagogiskt stöd på Studentavdelningen vid universitetet

Kontakta dem så fort du har blivit antagen till en kurs.

Studera med funktionsnedsättning

2. Studievägledare/utbildningsadministratör vid vår institution

Se Kontakt längre ned på den här sidan.

Kontakta oss ca 3–4 veckor före kursstart och senast 2 veckor före en tenta, helst tidigare.

Om du hör av dig bara någon dag före kursstart eller före en tenta, kan vi inte garantera att vi hinner göra den anpassning du behöver. Tiden det tar för oss att ordna med stödet, beror också på vad det är du behöver stöd för.

 

Kontakt

Våra studievägledare, utbildningskoordinatorer, kursadministratörer och studentexpeditioner finns på plan 4–6 i hus D (Södra huset). Våra medarbetare sitter på plan 3–6 och 8 i hus D samt ovanför Universitetsbiblioteket på plan 6 (doktorander) mittemot hus D.

Under coronapandemin varierar det om institutionen är öppen eller låst, beroende på hur rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ser ut. Se öppettider, länk nedan. Du kan eventuellt boka tid för ett möte med studievägledarna eller utbildningsadministratörerna, se kontaktrutorna nedan.

Hitta till oss

Hitta rätt – campus och byggnader vid Stockholms universitet

Kommunikationer och parkering

Kontakt: utbildningsadministratörer, studevägledare, studierektorer, miljö och arbetsmiljö

Studenthuset och Infocenter (SU) om stöd och service för studenter

Skrivsalar: Vägbeskrivning och kartor (se ovan)

Öppettider

Utbildningsadministration – Lärarutbildningarna i svenska
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som främmande språk
Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
Studievägledning/utbildningsadministration – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
Studievägledning/utbildningsadministration – Tvåspråkighet
Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning
På denna sida