Infrastruktur

Vid Institutionen för lingvistik finns god infrastruktur för forskning på olika nivåer, från specialutrustade labbmiljöer till databaser och språkresurser.

Nedan kan du läsa om den infrastruktur som finns vid våra olika avdelningar.

Sidan är under uppbyggnad!

Foto: Lena Katarina Johansson
 

Fonetiklaboratoriet erbjuder lokaler och utrustning för experimentella studier i talets akustik, produktion och perception.

Till Fonetiklaboratoriet

 
 

Språkstudion är en fakultetsgemensam resurs som i samråd med fakultetens institutioner har ansvar för att tillhandahålla god infrastruktur och adekvata verktyg för undervisning, examination, självstudier och forskning i språk och språkrelaterad verksamhet inom fakultetens ämnen. Språkstudion ska verka brett språkfrämjande och erbjuda stöd till studenter, lärare och forskare.

Språkstudion har sitt uppdrag från Humanistiska fakulteten och är placerad som fristående enhet vid Institutionen för lingvistik.

Till Språkstudion

 

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) är en tvärvetenskaplig infrastruktur för experimentell icke-klinisk forskning om hjärnans funktion och struktur. På SUBIC finns magnetkamera, röntgenkamera samt utrustning för EEG och TMS med mera.

SUBIC är en fristående enhet under Institutionen för lingvistik.

Till SUBIC

 

Teckenspråksavdelningen tillhandahåller flera språkresurser som är öppet tillgängliga för såväl lärare/utbildare och forskare som för en intresserad allmänhet.

Svenskt teckenspråkslexikon är den största, forskningsbaserade lexikala databasen över svenskt teckenspråk. Databasen uppdateras kontinuerligt med nya tecken, exempelmeningar och beskrivningar. 

Till Svenskt teckenspråkslexikon

På denna sida