Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med utbildningarna vid Institutionen för lingvistik.

 

Studentexpeditionen C 378

Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Vi finns i rum C 378.

Studentexpedition
 

Studievägledare

Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning i lingvistik och teckenspråk får du av respektive studierektor.

Studievägledare
 

Studierektorer

Studierektorerna ansvarar för planeringen av våra utbildningar och samordnar undervisningen. Kontakta din studierektor om du önskar ämnes- och karriärvägledning under din utbildning!

Studierektor, lingvistik
Studierektor, logopedi
Studierektor, teckenspråk
Studierektor, avancerad nivå
Studierektor, forskarutbildning
 

Programsamordnare och utbyteskoordinator

Samordnare, kandidatprogrammet
Samordnare, Masterprogram i språkvetenskap
Utbyteskoordinator
 

Studentråd

Studentråden representerar institutionens studenter. Vi är studentkårens förlängda arm på institutionsnivå och fungerar som en länk mellan studenter och institutionsstyrelse. 

Studentrådet ÄrLing
Doktorandrådet DorLing
På denna sida