Våra utbildningar

Vi ger kurser och program inom två huvudområden: lingvistik och teckenspråk. På uppdrag av Karolinska Institutet ansvarar vi också för delar av logopedutbildningen.

Sök bland våra utbildningar

 

Lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Inom lingvistiken studeras hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Lingvistik är idag ett tvärvetenskapligt ämne mittemellan naturvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. 

Mer om ämnet

Kurserna på grundnivå ger dig en bred språkvetenskaplig grund inför fortsatta studier på avancerad nivå. Du väljer mellan att läsa fristående kurser eller vårt kandidatprogram i lingvistik. Vi ger även kurser inom Karolinska Institutets logopedprogram. 

Fristående kurser i lingvistik

Kandidatprogram i lingvistik

Logopedprogrammet(ki.se)

Alla våra kurser och program hittar du längst ned på sidan. 

Utbildning i språkstudions datorsal, lärare med en grupp studenter. Foto: Lena K Johansson
Undervisning i Språkstudions datorsal. Foto: Lena Katarina Johansson

 

Efter avlagd kandidatexamen är du välkommen att söka program och kurser på avancerad nivå. På Institutionen för lingvistik erbjuder vi

  • ett magisterprogram i lingvistik (60hp) med tre möjliga inriktingar (datorlingvistik, fonetik och teckenspråk)
  • ett masterprogram i barns språkutveckling (120 hp) med möjlighet finns att ta magisterexamen efter ett år (60 hp)
  • ett masterprogram i språkvetenskap (120 hp) med inriktning mot typologi och språklig mångfald*
  • ett brett utbud av fristående kurser

Du hittar vårt aktuella kurs- och programutbud längst ned på sidan.

*Masterprogrammet i språkvetenskap ges i samarbete med övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet och erbjuds därför med 20 olika inriktningar:

Master's Programme in Language Science

Vi erbjuder utbildning på forskarnivå i huvudområdet lingvistik. Syftet med utbildningen är att ge väsentligt breddade och fördjupade kunskaper inom huvudområdet, färdigheter inom forskningsmetodik samt förmåga till självständig forskning. 

Utbildningen på forskarnivå är beräknad till 4 års heltidsstudier och består av 240 högskolepoäng. Avhandlingen utgörs av en monografi eller av en sammanläggningsavhandling med separata artiklar och ett sammanfattande avsnitt. Efter genomgången utbildning på forskarnivå sker kunskapsprov i form av disputation. 

Utlysning av lediga doktorandtjänster sker två gånger om året, 15 september och 15 mars.

Läs mer på våra forskningssidor:

Utbildning på forskarnivå

Hösten 2022

I höst ges en introduktionskurs i hjärnavbildning med magnetresonansteknik på Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC). Kursen ges på engelska. Läs mer via länken nedan!

Introduction to measuring the human brain using magnetic resonance imaging, 3 ECTS

Våren 2022

Med start vårterminen 2022 erbjuder vi forskarkurser med fokus på design och analys av fMRT-data.  Kurserna ges i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Hjärnavbildning inom neurovetenskap: Fokus på metoder inom funktionell magnetresonanstomografi 7,5hp

Hjärnavbildning inom neurovetenskap: Fokus på metoder inom funktionell magnetresonanstomografi 1,5hp

 

 

Teckenspråk

Inom huvudområdet teckenspråk ger vi kurser i svenskt teckenspråk för nybörjare, teckenspråkslingvistik och svenska som andraspråk för döva. I samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet ger vi också kurser inom det treåriga kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. 

Våra kurser ger både språkfärdighetsträning och en historisk orientering om dövsamhälle och teckenspråk.

Mer om ämnet

Om kursutbudet HT2022

I filmen berättar våra medarbetare Jonas Brännvall och Moa Gärdenfors om de kurser vi erbjuder höstterminen 2022. 

 

 

Svenskt teckenspråk för nybörjare

För att läsa våra nybörjarkurser krävs inga förkunskaper. Du lär dig grunderna i svenskt teckenspråk och får insikter om språkets uppbyggnad och vilka skillnader och likheter som finns mellan talat språk och tecknat språk.

Är du nybörjare och vill läsa teckenspråk i höst kan du välja mellan följande kurser:

Svenskt teckenspråk I, 10 hp

Svenskt teckenspråk II, 10 hp (sökes samtidigt som Svenskt teckenspråk I)

Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp (helterminskurs)

Teckenspråk – lär dig grunderna I, 7,5 hp (distanskurs)

Hela kursutbudet hittar du längst ned på sidan.

Teckenspråkslingvistik

Våra kurser i teckenspråkslingvistik är för dig som är van teckenspråkstalare. Här får du se språket med nya ögon. Hur har tecken bildats? Hur har teckenspråkets ställning förändrats? Och hur använder vi egentligen rummet framför kroppen när vi tecknar?

Svenska som andraspråk för döva

På kurserna i svenska som andraspråk för döva får du som är teckenspråkig fördjupa perspektivet på det skriven svenska och jämföra den med det svenska teckenspråket. Du får också svar på frågor om vilka specifika utmaningar i svenska skriftspråket som döva och hörselskadade ställs inför.

Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp (ges HT22)

Hela kursutbudet hittar du längst ned på sidan.

Studenter under lektion i teckenspråk. Foto: Lena Katarina Johansson
Undervisning på kursen Svenskt teckenspråk II. Foto: Lena Katarina Johansson

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Det treåriga kandidatprogrammet är en grundutbildning för dig som är intresserad av teckenspråk och kanske siktar på en karriär som tolk. Inga förkunskaper i svenskt teckenspråk krävs för att bli antagen till programmet, som ges i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet. 

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Fråga mig om hur det är att läsa teckenspråk och tolkning!

Du som har en kandidatexamen i teckenspråk och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper  kan söka vårt magisterprogram i lingvistik. Magisterprogrammet tränar dig i självständigt, akademiskt forskningsarbete och gör dig behörig att söka forskarutbildning. Inriktningen teckenspråk, som inkluderar profilen svenska som andraspråk för döva, har ett fokus på arbete teckenspråkskorpora och dövas och hörselskadades flerspråkighet.

Programmet ges både på helfart och halvfart.  

Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot teckenspråk

 

Distanskurser, lingvistik och teckenspråk

Vi erbjuder ett flertal distanskurser inom både lingvistik och teckenspråk. Kurserna ges på kvarts- eller halvfart.

Se alla våra distanskurser

Sök bland våra utbildningar