”En förståelse för språk gör det lättare att förstå omvärlden”

Kunskaper om språk är en tillgång oavsett vilken karriär man siktar mot, menar fältlingvisten Henrik Bergqvist.

Henrik Bergqvist utanför Allhuset.
Foto: Jens Olof Lasthein

Språket genomsyrar våra liv. Oavsett vilken karriär du tänker dig kommer kunskap om språk vara en stor tillgång. Det menar Henrik Bergqvist, som är forskare vid Institutionen för lingvistik.

– Som lingvist kan du kan jobba med språkbeskrivning, kommunikation, talstörningar, teckenspråk eller datorlingvistik. Våra studenter får ta del av nästan allt som har med språk att göra. 

Hur är det att undervisa här?

– Min forskning berikas av undervisningen. I mötet med studenterna får jag får tillfälle att återupptäcka sådant jag kanske börjat ta för givet och det innebär att jag aktiverar grundläggande begrepp och idéer. Studenternas engagemang och deltagande ger på så sätt avtryck i forskningen. På vår institution är det är få forskare som inte undervisar och vi ägnar mycket tid åt att utveckla undervisningen.

Berätta om din forskning!

– I mitt arbete som fältlingvist med fokus på inhemska språk i Mellan- och Sydamerika, har jag arbetat med att beskriva språk i Mexiko och Colombia. Arbetet består av att spela in tal, skriva ner det och föreslå en beskrivning av olika delar av språket. I ett senare skede jämför jag också delar av beskrivningen med motsvarande beskrivningar för andra språk. 

– Genom mitt arbete har jag insett att man kan leva på många olika sätt, och att dessa olika kulturella sammanhang är tätt sammanflätade med språket. Min forskning hjälper mig också att bättre förstå mig själv och det sammanhang jag lever i, något som kännetecknar studier inom humaniora. Det är värdefullt och viktigt, tycker jag!

På denna sida