"Neurolingvistik är hjärnforskning om språk"

Julia Uddén är forskare och lärare och delar sin tid mellan Institutionen för lingvistik och Psykologiska institutionen. Nyfikenheten på den mänskliga hjärnan ledde henne in på psyko- och neurolingvistik.

Julia Uddén med en modellhjärna i genomskärning. Foto:
Julia Uddén är hjärnforskare med inriktning på språk och kommunikation. 2017 fick hon L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset, som främjar framstående kvinnliga forskare. Foto: Emma Burendahl

Efter en blandad grundutbildning på Stockholms Universitet och Karolinska Institutet doktorerade Julia Uddén i kognitiv neurovetenskap. Intresset för hjärnan och språket fick henne att upptäcka neurolingvistiken. 
– Jag var tidigt intresserad av hur hjärnan bearbetar sekvenser, den typen av abstrakta mönster som sträcker ut sig i tiden och som finns i språk, musik och dans. Senare blev jag intresserad av hur hjärnan klarar av att skapa mening bortom det som bokstavligen uttrycks. Idag forskar jag på vad som skiljer sig i hjärnan hos människor som tolkar samma bokstavliga mening på olika sätt. Vissa läser nämligen in mer mellan raderna och jag är intresserad av hur hjärnan utvecklas att stödja det beteendet.

Vad är det bästa med ditt ämne?
– Lingvistik har ovanligt hög standard på sina kvantitativa experiment, särskilt med tanke på att det är ett humanistiskt ämne. Det ger en synergi av bästa vetenskaplig metod och än mer relevanta frågor, i en värld där människans unika roll ställs på sin spets. Språket är ett fönster mot människans inre. Genom att studera språket med stringenta metoder förstår vi oss själva och kan utveckla oss till mer sammansatta invidider som även bidrar mer till samhället - det kommer behövas i och med klimatförändringarna.

Vem bör studera Neurolingvistik?
– Den som vill fördjupa sin förståelse av människan och samtidigt tränas i självständigt tänkande och vetenskaplig metod.

Neurolingvistik, 7,5 hp

På denna sida