"Vi mäter och räknar och är lite udda på Humanistiska fakulteten."

Mattias Heldner är professor i fonetik och prefekt vid Institutionen för lingvistik. Intresset för musik, språk och teknik ledde honom in på fonetiken, ett tvärvetenskapligt och experimentellt språkämne.

Mattias Heldner. Foto: Karin Lindahl/Stockholms universitet
Mattias Heldner. Foto: Karin Lindahl/Stockholms universitet

– Fonetiken kom jag i kontakt med första gången när jag som ung läste franska. Jag spelade jag i band och var intresserad av datorer och därför lockade fonetiklaboratoriet. Där fanns tidigt möjligheter att spela in ljud digitalt med hög kvalitet, det fanns ett ekofritt rum och jag kunde göra akustiska analyser av inspelningarna. Jag blev inblandad i forskningsprojekt och upptäckte ganska snart att jag trivdes med fonetisk forskning. Efter min doktorsexamen vid Umeå universitet forskade jag i tio år vid KTH innan jag kom till Stockholms universitet och Institutionen för lingvistik 2011.  

Vad är det bästa med ditt ämne?

– Jag gillar att fonetik är så tvärvetenskapligt. Det är ett språkämne och det handlar om talet — något som är väldigt viktigt för oss människor. Men det är också ett experimentellt och tekniskt ämne som hämtar metoder från talteknologi, psykologi, medicin, akustik, musik, rörelsevetenskap, datavetenskap, statistik och neurologi. Inom fonetiken mäter och räknar vi mycket vilket gör oss till ett udda ämne på Humanistiska fakulteten. Resultaten tillämpas också inom många olika ämnen: för språkundervisning, logopedi, talteknologi och sångpedagogik med mera.

I höst ges en ny kurs på avancerad nivå: Analys och behandling av tal och röst. Berätta!

– Det här är en kurs för alla som vill lära sig göra akustiska analyser och mätningar av tal- och röstinspelningar på ett systematiskt sätt. Den kommer bland annat behandla metoder för att mäta röstkällans egenskaper, samt melodi, dynamik och klangfärg i tal och sång. Metoderna demonstreras med hjälp av den fritt tillgängliga programvaran Praat och kommer utnyttja det skriptspråk som finns i Praat. Kursens föreläsare är internationellt erkända tal- och röstforskare från KTH och Fonetiklaboratoriet här på Stockholms universitet

Anays och behandling av tal och röst 7,5 hp

På denna sida