Under utbildningen

Till dig som läser kurser eller program hos oss, här hittar du nyttig och viktig information under utbildningens gång.

På denna sida finns information om tentor, hederskodex och etiska riktlinjer, studentrepresentation, IT-resurser, vårt videoarkiv och vad du ska göra om du vill avbryta dina studier, ta studieuppehåll eller omregistreras.

För information om hur undervisning under våren påverkas av coronapandemin, se

Undervisning vid Matematiska institutionen under VT21


 

Tentamensinformation

Den vanligaste formen av examination är skriftlig tentamen i skrivsal, och här hittar du information om det. Andra former som muntlig tentamen, inlämningsuppgifter, laborationer och redovisningar förekommer också, antingen som komplement till skriftliga prov eller som enda examinationsform. Mer specifik information hittar du i så fall på kurshemsidan.

OBS! Då tentatillfällen som skulle ha skett på campus har behövt avbokas har flera planerade tentor försvunnit ur schemat nedan. Se kurssidan och Ladok för information om tentamensdatum på din kurs under denna period.

Tentamensschema Matematiska institutionen

Tentor till kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik finns inte listade i tentaschemat - se kursens hemsida istället.

För att få delta i tentamensskrivningen måste du ha en aktuell registrering på kursen och ha anmält dig till tentamen i Ladok. Det går inte att komma oanmäld till tentamen, och vi accepterar inga sena anmälningar!

Om du får förhinder, avanmäl dig via Ladok.

När och hur kan jag anmäla mig?

Du anmäler dig via Ladok. Tentamensanmälan öppnas en månad innan tentatillfället och stängs kl 23:59 åtta dagar före tentatillfället.

Undantag:

 • MM1003 Förberedande kurs i matematik: tentaanmälan sker via kurshemsidan.
 • Kurser vid KTH som ges av Stockholms universitet: du anmäler dig via KTH, se nedan.

Anmälan till tentamina vid KTH

Om du följer en kurs vid KTH som ges av Stockholms universitet ska du anmäla dig till tentamina via länkarna nedan.

Tentaperioder och anmälningstider vid KTH
Kurs i matematik eller beräkningsteknik
Kurs i datalogi

Varför kan jag inte anmäla mig?

Försäkra dig först om att du har en (om)registrering på aktuellt kurstillfälle. Om du inte har det, behöver du kontakta studentexpeditionen.

Har du en (om)registrering men ändå inte kan anmäla dig via Ladok, kontakta studentexpeditionen.

Studenter vid Stockholms universitet ska ta del av de regler som gäller för tentamensskrivningar.

Regler för salstentamen vid Stockholms universitet

Dessutom ska du som studerar vid Matematiska institutionen känna till Naturvetenskapliga fakultetens etiska riktlinjer och Matematiska institutionens hederskodex, som du kan läsa mer om lite längre ner på sidan.

Bra att känna till inför skrivning

 • Om du behöver särskilt stöd måste du anmäla detta i god tid.
 • Salstentor är anonyma, du kommer att få en anonymkod antingen vid anmälan eller vid skrivningstillfället, och det är bara den koden som är synlig till läraren när skrivningen rättas.
 • I vissa fall kan det gå att skriva tentamen på annan ort.
 • Ta med giltig legitimation. Om du inte kan legitimera dig kommer du inte att få skriva tentan.

Tid och lokal för skrivningen

 • Skrivtiden för våra tentor är oftast 5 timmar, vanligen 08:00-13:00 eller 14:00-19:00.
 • Mer tentamensinformation och instruktioner för hur du hittar skrivsal och placering hittar du här: Centralt administrerad tentamen

Efter skrivningen

 • Information om tentaåterlämning brukar meddelas på själva skrivningen. Vid frågor kontakta läraren.
 • Resultaten blir synliga via Ladok inom tre veckor.
 • Efter att du fått resultatet i Ladok kan du beställa din rättade tenta, och då skickar vi den till dig per e-post. Det kan ta uppemot en vecka efter att vi har fått tillbaka tentorna från examinatorn innan vi skickar ut dem. Beställ här: Formulär för att beställa tenta

Här finns information om examinatorer för respektive avdelning för läsåret 20/21.

Examinatorer 20-21, matematik (pdf) (139 Kb)
Examinatorer 20-21, matematisk statistik (pdf) (159 Kb)
Examinatorer 20-21, beräkningsmatematik (pdf) (126 Kb)

 

Hederskodex och etiska riktlinjer

Du som studerar vid Matematiska institutionen ska känna till Naturvetenskapliga fakultetens etiska riktlinjer och Matematiska institutionens hederskodex, som är ett förtydligande och en komplettering av de fakultetsgemensamma riktlinjerna. Dessa gäller även vid andra former av examination än skriftlig tentamen, exempelvis datorlaborationer.

Hederskodex och etiska riktlinjer


 

Studentrepresentation

Studenter som läser kurser hos Matematiska institutionen, Stockholms universitet, representeras av Matematiska studentrådet, MSR.

Studentrådets centrala syfte är att verka för ökat studentinflytande och finns representerade i alla viktiga beslutande organ som direkt eller indirekt har påverkan på utbildningen.

Läs mer om Matematiska studentrådet (MSR)


 

IT-resurser och videoarkiv

Här finns information om IT-tjänster vid Stockholms universitet och datorsal vid Matematiska institutionen, samt lite information om LaTeX som kan användas för skapa dokument med matematiskt innehåll. Här hittar du också vårt videoarkiv med inspelade föreläsningar.

Avdelningen för IT och media ansvarar för IT-tjänster och support till studenter vid Stockholms universitet. Hos dem hittar du information om datorsalar i Frescati, skrivare och kopieringsapparater, IT-support, licenser och program som universitetet tillhandahåller, tillgång till trådlöst nätverk, med mera.

IT för studenter

Matematiska institutionen har en datorsal i sal 42, hus 5 i Kräftriket. För att komma in i datorsalen behöver du ett passerkort. Salen kan ibland vara bokad för undervisning.

Preliminärt schema för sal 42

Matematiska institutionen uppmuntrar dig som student att använda mjukvaran LaTeX för att skapa dokument med matematiskt innehåll. Om du inte använt LaTeX det förut så kan Overleaf vara en bra plats att börja, både för att faktiskt skriva i LaTeX och för att hitta instruktioner.

Overleaf

Overleaf, How-to Guides

Här finns också en mer omfattande introduktion till LaTeX:

T. Oetiker, The not so short introduction to Latex

Här hittar du Matematiska institutionens arkiv med inspelade föreläsningar.

Online Video Interface, OVI, finns videoföreläsningar till följande kurser.

Matematik I - Analys
Matematik I - Algebra
Matematik II - Analys del A
Matematik II - Analys del B
Matematik II - Linjär algebra

I vår Youtube-kanal finns ytterligare material som behandlar såväl innehåll i kurser som fristående ämnen.

Relevant videomaterial länkas också från respektive kurshemsida.

Videoarkivet är under ständig utveckling, och om du har åsikter om befintligt material eller förslag på något du gärna skulle vilja se så är vi tacksamma om du kontaktar oss på simon@math.su.se.

 

Avbrott, studieuppehåll och omregistrering

Här hittar du information om avbrott och studieuppehåll, och om att söka omregistrering, vilket krävs om du vill återuppta studierna efter en paus, eller om du behöver läsa om en kurs.

Du kan själv avbryta en kurs i Ladok, i fliken "Deltagande på kursen". Om mindre än tre veckor gått från kursstart så blir det ett tidigt avbrott, vilket innebär att registreringen tas bort och du kan söka kursen igen.

Om du vill avbryta ett program, kontakta studentexpeditionen.

Du kan inte få studieuppehåll på kurser, utan bara på program. Om du avser ta studieuppehåll ska du kontakta studievägledningen, och ange skälen till uppehållet. Du kan då beviljas återkomst i studierna efter uppehållet, vilket innebär att du garanterat får återuppta studierna.

Om du inte beviljas återkomst i studierna efter uppehållet, eller inte söker studieuppehåll, så kan det ändå gå att återuppta studierna i mån av plats. För att återuppta kurser där du har en tidigare registrering ska du ansöka om omregistrering, se nedan.

I vissa fall kan du skjuta upp studiestarten (anstånd) även innan du har påbörjat ett program. Du ansöker om anstånd hos Antagningen vid Stockholms universitet.

Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Om du påbörjat en kurs men inte slutfört den, och vill återuppta kursen en senare termin, behöver du söka omregistrering. Omregistrering behövs särskilt för att du ska kunna anmäla dig till tentamen aktuell termin.

Du kan inte bli omregistrerad om du var antagen men inte registrerade dig, eller gjorde tidigt avbrott. Kursen kan också ha ändrats så mycket att den har bytt kurskod sedan du läste den. I dessa fall ska du istället söka kursen på nytt via Antagning.se.

Sök bara omregistrering om du har för avsikt att fullfölja kursen och att lägga den tid och energi på den som krävs för att du ska kunna uppnå detta. Om du är osäker på om du kommer att hinna med kursen så kan du göra ett försök, och höra av dig några veckor innan tentamen om du har för avsikt att tentera.

För att du ska beviljas omregistrering krävs att vi har möjlighet att ta hand om extra studenter på den aktuella kursen. Detta kan variera från gång till gång.

Ansökan om omregistrering

Inför terminsstart söker du omregistrering via ansökningsformulär, senare på terminen söker du per e-post.

Vi går igenom inkomna ansökningar kring terminsstart, men vi ger i regel ingen återkoppling, utan du ser i Ladok om du har blivit omregistrerad på den aktuella kursen.

Formulär för ansökan om omregistrering VT21 (öppnar 1 december)

Ansökningsformulär för omregistrering på Matematik I VT21
Ansökningsformulär för omregistrering på kurser i datalogi och beräkningsteknik VT21
Ansökningsformulär för omregistrering på övriga kurser VT21

När formuläret har stängt

Kontakta matematik-i@math.su.se (för Matematik I), svl-datalogi@math.su.se (för kurser i datalogi och beräkningsteknik) respektive studentexpedition@math.su.se (för övriga kurser) om du vill söka omregistrering.

Observera att beroende på i vilken del av terminen den aktuella kursen ges, kan du ha missat mycket undervisning, och vissa delar av kursen kanske inte går att slutföra när du hoppar på sent. Se efter hur mycket av kursen som redan gått innan du bestämmer dig för att söka omregistrering.

Kontakt

Studentexpeditionen
Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II
Studievägledning för studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd
Studievägledning för lärarstudenter
Arbetsmarknadsfrågor och karriärvägledning
På denna sida