Numismatiska forskningsgruppen är helt externfinansierad tack vare Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning. Verksamheten består av forskning och handledning främst inom vikingatida och medeltida myntning och myntcirkulation.

Numismatiska forskningsgruppen är en del av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Undervisning och handledning sker som en del av utbildningen i arkeologi. På Arkeologi II-, Kandidat- och Masterskursen kan man skriva uppsatser med numismatisk inriktning. Inom forskarutbildningen kan man skriva en avhandling med ett numismatiskt ämne.

 
Gunnar Ekström
Gunnar Ekström 1883-1969