Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Forskning pågår!

Vårens masterstudenter presenterar sina examensarbeten. Läs om bl.a. Bengömman i Stortjärn, Vardagsliv på 1700-talets fartyg, skelettfynd under gamla Riksdagshuset eller om könsbedöming av individer på skeppet Kronan.

Universitetet öppnar stegvis från 1 juni

Birkas hamn – en port mot världen

Publikationen Birka´s Black Earth Harbour. Archaeological investigations 2015-2016 redovisar resultaten från återundersökning av fundamenten till en av bryggorna i Birkas hamn.

Fotografi från utgrävning i Birka. Några personer står upp och andra gräver

Birkas försvunna vallgrav hittad av arkeologer

Läs intervju med Sven Isaksson om de nya fynden i Birka.

Bokomslag

Ny bok: Trinacria, 'An Island Outside Time': International Archaeology in Sicily

Arja Karivieri har kommit ut med en ny bok om internationella arkeologiska projekt i Sicilien.

Kertam, en ung Sumatranoshörningshanne vars DNA kartlagts i studien. Noshörningen äter blad från ett

DNA-analys av utrotningshotad noshörning ger framtidshopp

Med mindre än 100 individer kvar tillhör Sumatranoshörningen en av världens mest utrotningshotade däggdjursarter. Men en studie ledd av forskare vid Centrum för paleogenetik i Stockholm visar att graden av inavel bland noshörningarna är förvånansvärt låg, vilket innebär att det fortfarande finns en chans att rädda mycket av artens genetiska mångfald.

Omslag till rapport om Birka för utgrävningar 2018-2019

Ny forskning visar att Birkas stadsvall var försedd med vallgrav

Arkeologer från Arkeologiska forskningslaboratoriet visar att det funnits avsnitt av Birkas stadsvallen som varit försedda med ett försvarsdike, en ”vallgrav” utanför själva stadsvallen.

DNA-analyser kartlägger familjestrukturer för 10 000 år sedan

Med hjälp av arkeogenetiska metoder har ett internationellt forskarteam med deltagare från Stockholms universitet analyserat DNA från människor tillhörande de tidigaste jordbrukskulturerna för omkring 10 000-8000 år sedan.

Släktskap påvisat mellan biskop Peder Winstrup och fostret som låg i hans kista

Arkeogenetisk studie påvisar ett släktskap mellan biskop Peder Winstrup (1605-1699) och ett foster som påträffats i hans kista i Lunds domkyrka.

Så befriade antiken Grekland

Johannes Siapkas diskuterar Greklands självständighetskrig i P1 vetenskapsradion: om hur Europa flockades under den grekiska fanan i syfte att återuppväcka och bevara den europeiska civilisationens vagga.

Möt Arne Jarrick på Hållbarhetsforum 2021

Den 22 april 2021 anordnas Hållbarhetsforum för tredje gången. En av forumets talare, Arne Jarrick, professor emeritus i historia vid Centrum för evolutionär kulturforskning, deltar.

Skvaller straffar svenskar som bryter mot sociala normer

Kimmo Eriksson, Centrum för evolutionär kulturforskning publicerar artikel i Nature Communications.

Film om Birka från utgrävningarna 2020

Ny film om Birka

Ny film om utgrävningarna på Birka. Grävningen är en del av Laborativ arkeologisk kurs "Fältkurs i Laborativ arkeologi, 15hp". Filmen är från fjolårets kurs i augusti 2020.

En miljon år gammalt DNA belyser mammutarnas genetiska historia

Forskare vid Centrum för paleogenetik i Stockholm har analyserat världens hittills äldsta kända DNA, från mammutar som levde för upp till 1,2 miljoner år sedan.

Ny avhandling - Maiken Hemme Bro-Jørgensen - Ancient genomics of Baltic seals

This thesis aims to study and describe the ancient populations of grey and harp seals in the Baltic Sea, and to present new methodological approaches for general use in ancient DNA studies.

Ny tolkning av fornnordisk religion

Det fanns större variation i fornnordisk religion än vad forskningen tidigare trott. Det är en av slutsatserna i en ny omfattande tvärvetenskaplig sammanställning av forskningsläget. Läs mer om de nya studierna som presenteras i fyra handböcker.

Artikel om Numismatik: Att studera mynt är att studera makt

Jens Christian Moesgaard är professor i numismatik vid Stockholms universitet och han beskriver myntet som en direktlänk mellan nutid och historien.

Bokomslag: Fotografi med kål.

Ny bok: Svensk trädgårdshistoria

Svensk trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid är första bandet av tre i en kulturhistorisk studie av trädgårdens historia i Sverige.

Ny bok: Sorgens fragment

Ny bok i serien Theses and papers in Archaeology av forskaren Ole Stilborg: Sorgens fragment. Om keramikens roll i järnålderns brandgravar. These and papers in Archaeology B,15. Stockholms Universitet. Stockholm 2020

Geographical map showing the locations of the individuals sequenced in this study.

DNA-analyser kartlägger forntida migration och pest i Asien

Analyser av forntida DNA ger nya insikter om befolkningsutvecklingen i nordöstra Asien med perioder av migration och mobilitet, kontinuitet och utbrott av pest.

Ny bok: Iron and the Transformation of Society. Reflexion of Viking Age Metallurgy

I boken påvisar fem forskare hur viktigt järnet var och hur man utvecklade olika tekniker och produkter som möjliggjorde ett mer effektivt lantbruk men även la grunden för stadsutveckling

New book: Die Südgermanischen Runeninschriften. Vol. I–II.

Sigmund Oehrl has published a new book together with Robert Nedoma and Klaus Düwel on runic inscriptions from Southern Germany.

Bokomslag Växternas Stockholm.

Måltidsakademiens pris till Växternas Stockholm: fossila växtrester och skriftliga källor berättar

Årets måltidsakademiens pris inom kategorin Historisk måltidslitteratur går till Ann-Marie Hansson och Uaininn O’Meadhra och deras bok Växternas Stockholm: fossila växtrester och skriftliga källor berättar.

Ny bok: The Pre-Christian Religions of the North. History and Structures.

Anders Andrén har kommit ut med en ny engelskspråkig handbok om förkristen nordisk religion. Han är en av tre huvudredaktörer och är författare/medförfattare till 10 av 69 kapitel. Torun Zachrisson är medförfattare till ett kapitel och Cecilia Ljung är hela verkets bildredaktör.

Rött bokomslag med titel och en romerskrelief på.

Life and Death in a Multicultural Harbour City

Aktuell forskningen om Ostia och Portus, det antika Roms hamnstad och hamnområdet.

Mynt och ringar från den vikingatida skatten som hittades i Häljarp.

Vikingatida myntfynd i Häljarp

Professor i numismatik Jens Christian Moesgaard berättar om fyndet i Häljarp.

Ny bok: Big Research Questions about the Human Condition. A Historian's Will

Arne Jarrick har kommit ut med en ny bok där han pratar om humanioras stora frågor.

Älg fotad i Markaryd Småland. Foto: tillgängliggjord av User Marlene via Wikimedia Coomans

Älgens arvsmassa kartlagd

Älgens arvsmassa är kartlagd och därigenom har forskare kunnat spåra Sveriges älgar tillbaka till små grupper som under istiden levde längs isens kant i Mellaneuropa.

Ny film: Stenarnas berättelse

Projektet Ancient images 2.0. A digital edition of the gotlandic picture stones presenteras i en ny film.

Grey seals lying on a sandy beach on the island of Helgoland in North Sea, Germany. Credit: Aikateri

Tre stora klimathändelsers inverkan på förhistoriska kustsamhällen

Hur hanterade förhistoriska samhällen – kulturellt och ekonomiskt – klimatrisker och klimatförändringar?

Bokomslag Forntidsliv i Vendel.

Ny bok: Forntidsliv i Vendel

Birgit Arrhenius, professor emerita vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, har publicerat en ny bok om Vendel.

Bokomslag Växternas Stockholm.

Ny bok: Växternas Stockholm

För första gången publiceras växter i hela det gamla Stockholm, sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv; användare, odling, omgivande vegetation och infört växtmaterial.

En av båtarna som nämns i avhandlingen. Foto: Carla Lomakka, SMTM.

Ny avhandling om baltiska flyktbåtar

Vad kan flyktingbåtar från andra världskriget berätta för oss? Och vad betyder de för människor idag? Den 13 november disputerar Mirja Arnshav med avhandlingen "De små båtarna och den stora flykten".

Ny avhandling: Aripekka Oskari Junno

In this thesis, organic residues preserved in ancient pottery are used to reconstruct diversity and change in the foodways of Late Holocene hunter-gatherer communities in coastal northern Hokkaido (1750 BCE–1250 CE)

New courses in Cultural Evolution

Are you a student in the humanities, social or natural sciences? Are you interested in a broad interdisciplinary perspective on cultural change? Then these courses are for you!

New book: The Scandinavian Early Modern World

Researcher Jonas Monié Nordin has recently published an essential book on The Scandinavian Early Modern World

Vårt förhistoriska arv på väg att raderas ut

I 9000 år låg stenåldersboplatsen väl bevarad i Ageröds mosse. Nu är den nästan utplånad. Det visar arkeologer vid Lund och Stockholms universitet samt statens historiska museer.

New Book on Pastoralism and Landscape Change

Postdoctoral Fellow, Eugene Costello, has recently published an important new book, Transhumance and the Making of Ireland’s Uplands, 1550-1900.

Ny bok: Aktuell marinarkeologi

Ny bok från institutionen! Aktuell marinarkeologi, red. Rune Edberg och Niklas Eriksson. Med bidrag från 12 forskare. Dessutom med professor em. Carl Olof Cederlunds bibliografi. Nr 8 i serien Stockholm Marine Archaeology Reports.

Digital Humanities Now - 27-29 January 2021

Hosted at Stockholm University on 27-29 Jan 2021, this conference will showcase new and ongoing research in the broad Digital Humanities field.

Två gravar från det gropkeramiska gravfältet Ajvide på Gotland. Till vänster en man i grav 54 begrav

DNA-studie ger ökad kunskap om stenålderns kontaktnät

Forskare har undersökt arkeologisk och genetisk information för att kunna belysa kulturella influenser från stridsyxekultur som finns i gravar på Gotland tillhörande den så kallade gropkeramiska kulturen.

Ny bild av samisk mat historiskt – ren inte alltid på menyn

Bilden av samisk kultur i historieforskningen är att den varit likriktad och utan större influenser utifrån under århundraden. Markus Fjellström visar en annan bild av samisk historia, där kulturen i Sápmi varit mycket mer varierad än man tidigare trott.

Ny avhandling - Markus Fjellström - Food cultures in Sápmi

I den här sammanläggningsavhandlingen har jag med hjälp av studier kring matkultur, intag av föda och förhållandet till människor och djur belyst den kulturella heterogenitet som rått i Sápmi från ca 600 till 1900 efter vår tideräkning.

Tatiana Richtman Feuerborn - Genomic Insights into the Population History of Circumpolar Arctic Dogs

The Siberian and North American Arctic have both borne witness to numerous migrations of humans and with them their dogs. This PhD thesis is based on whole genome data from 22 Siberian dogs and 72 North American Arctic dogs, in addition to 186 mitochondrial genomes Siberian and North American Arctic dogs.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Ny avhandling - Therese Emanuelsson-Paulson - Polygonal Columns in Greek Architecture

The main purpose of the research is to study the development, distribution, design, function and use of polygonal columns in order to create a new understanding on how they fit in the development of Greek architecture.

Laestadius, missväxt och korn i Norrbotten

Kan en enda man ha påverkat vad som odlats över stora delar av Norrbottens län? Ja, det tror forskare vid Linköpings och Stockholms universitet, men det var inte vilken man som helst. Det handlar om prästen Lars-Levi Laestadius (1800-1861), grundaren av den Laestadianistiska väckelserörelsen och nyligen omskriven i Mikael Niemis roman ”Koka björn”.

Båtyxkulturen i nytt ljus

I en tvärvetenskaplig studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society B utförde ett internationellt forskarlag arkeologiska, genetiska och analyser av stabila isotoper för att försöka förstå uppkomsten och demografiska processer förknippade med den s.k. Båtyxkulturen/Stridsyxekulturen i Skandinavien. Resultaten antyder att migrationsprocesser har varit betydelsefulla för spridningen av kulturyttringarna.

länk till Forskarseminarier antikens kultur och samhällsliv
länk till Forskarseminarier arkeologi
Tid för forntid_öppna föreläsningar
Auxilia - analys- och konserveringsuppdrag