Forskarskolor

Kurser inom Humanistiska fakultetens forskarskola, läsåret 2022–2023

Under läsåret 2022–2023 erbjuder Humanistiska fakultetens forskarskola sex nya kurser, vid sidan om tre som har omarbetats från tidigare teman, samt två återkommande kurser. Totalt ges 11 fristående kurser: sex under höstterminen 2022 och fem under vårterminen 2023. Nio av kurserna ges på engelska, och sex ges online eller i hybridform.

Varför forskarskolan?

Forskarskolan är en satsning på initiativ av humanistiska fakultetsnämnden. Humanistiska fakultetens dekan Elisabeth Wåghäll Nivre, beskriver varför forskarskolan startades och vilka effekter forskarskolan har haft både inom och utanför fakulteten.

Om forskarskolan

Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet erbjuder sedan 2016 kurser på forskarnivå inom humaniora. Alla kurser är kostnadsfria och öppna för samtliga doktorander vid fakulteten, liksom för doktorander från andra fakulteter och lärosäten i Sverige och utlandet. I praktiken är kurserna öppna för alla som är antagna till forskarutbildning, oavsett ämnes- eller universitetstillhörighet.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet får du tips om kommande och pågående teman och kurser. Nyhetsbrevet skickas ut ca två gånger per termin.

 

E-postadress

 

 

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se