Verksamhetsplan (VP)

VP Institutionen för svenska och flerspråkighet 2020–2021 (456 Kb)

Verksamhetsberättelse (VB)

VB Nordiska språk

Se Bifogade filer nedan (fr.o.m. år 2002).

Visning av VB på skärmen och utskrift

Se PDF:en som bokuppslag på skärmen:

  1. Spara/ladda ned PDF:en i din dator.
  2. Öppna filen.
  3. Välj Visa > Sidvisning > Två löpande.
  4. Välj (igen) Visa > Sidvisning > Visa försättsblad vid två.

Utskrift: Formatet är A5, vilket gör att du enkelt kan skriva ut två sidor/ett uppslag på en A4-sida (och därmed två uppslag/fyra sidor vid dubbelsidig utskrift).

För att skriva ut rätt uppslag (s. 2–3, 4–5 osv. och inte 1–2, 3–4 då 1 är framsidan som ska ligga till höger) skriver du ut s. 1 för sig, och s. 2–X för sig.

Redigering/kontakt

Pia Nordin
pia.nordin@su.se

Från och med 2013 blev Nordiska språk Institutionen för svenska och flerspråkighet tillsammans med Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Till och med 2009 tillhörde Nederländska avdelningen Inst. för nordiska språk. Från och med 2010 tillhör de Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.