Samarbeten

Samarbeten

Samarbeta med Institutionen för svenska och flerspråkighet – ett samarbete kan ske på många sätt. Vi behöver er och vi tror att ni behöver oss!

Kontaktperson samarbeten: Maria Lim Falk

Megafon med ett coronavirus i tratten. Foto: Lumination/MostPhotos

Kommunikation på liv och död i pandemins tid

Är det verkligen möjligt att utforma information så att människor ändrar sitt beteende för att hålla sig själva och andra friska? Är det viktigast att få ut information snabbt eller att den anpassas till många olika språk och funktionshinder? Workshop med centrala myndigheter ska leda till nya forskningsprojekt.

Ett gäng glada skolungdomar. Foto: Intensivsvenska

Intensivsvenska – en grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern

Arbetet inom Intensivsvenska har genom samverkan mellan forskare och lärare resulterat i en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern.

Samarbete inom tolkning och översättning

Samarbete inom tvåspråkighetsforsknong