Samarbeten

Samarbeten

Samarbeta med Institutionen för svenska och flerspråkighet – ett samarbete kan ske på många sätt. Vi behöver er och vi tror att ni behöver oss!

Kontaktperson samarbeten: Maria Lim Falk

Samarbete inom tolkning och översättning

Samarbete inom tvåspråkighetsforsknong