Hur du kan förbereda dig inför Tisus

För att skaffa dig det stora ordförråd som krävs på denna nivå kan du förslagsvis läsa svensk skönlitteratur och svenska dagstidningar. Det senare inte minst med tanke på att särskilt proven i skriftlig och muntlig färdighet förutsätter kännedom om det svenska samhället, dess problemställningar och värderingar samt aktuella företeelser.

Du kan förbereda dig på hur provet är upplagt genom att gå igenom exempelprovet. Där finns även information om bedömningskriterier. Exempelprovet är till för att du som testtagare ska kunna bekanta dig med hur provet ser ut. Med tanke på de nya behörighetskraven i svenska har Tisus i dag dock en ökad svårighetsgrad.