Om du ansökt till kommande termins studier vid universitet/högskola i Sverige (före 15 oktober respektive 15 april – dessa datum kan ibland variera beroende på veckodag), kan du komplettera din ansökan med Tisus-intyget fram till juni respektive december. Exakta datum hittar du på antagning.se.

Vi skickar en lista med samtliga godkända provresultat till Antagningen före sista kompletteringsdag.

  • Om du har sökt via antagning.se till kommande termins studier vid universitet/högskola i Sverige behöver du således inte själv skicka in ditt intyg.
  • Om du har ansökt till någon annan utbildning eller om du ansöker senare måste du dock själv skicka in en kopia av ditt intyg för att din behörighet ska registreras.

Godkänt resultat på Tisus fungerar som ett betyg, dvs. det har ingen sista giltighetsdag.

 

Restprov

Två betygsgrader tillämpas: Godkänd och Underkänd.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar. Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver du bara göra om just det delprovet, ett så kallat restprov. Du måste göra restprovet inom 1 år från det första provtillfället (dvs. vid något av de kommande två ordinarie provtillfällena). Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Restprov kan du göra på någon av provorterna i Sverige eller i utlandet (det spelar ingen roll var du gjorde det första provet).

Om du är osäker på om du kommer att bli godkänd på Tisus kan det vara klokt att före den 15 oktober respektive 15 april också ansöka till en kurs i svenska som främmande språk som ges vid universitet och högskolor i Sverige.

 

Ett betygsresultat på högskolan går inte att överklaga. Enligt Högskoleförordningen (1993:100, 6 kap. § 24) kan ett betyg dock omprövas om det är ”uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning”. Omprövning innebär inte omrättning eller ombedömning utan det kan t.ex. handla om rättelse av skrivfel. Om du vill att ditt resultat på Tisus omprövas ska du fylla i följande blankett ( Omprövning av resultat (682 Kb) )och skicka till tisus.svefler@su.se så snabbt som möjligt.