Mål

Syftet med delprovet är att bedöma testtagarens kommunikativa språkförmåga, dvs. att med adekvat ordförråd och grammatik och med ett förståeligt uttal kunna resonera kring ett antal uppgifter med frågeställningar kring ett givet ämne på ett generellt plan. Det är därför viktigt att testtagaren utnyttjar förberedelsetiden, är aktiv och visar sina muntliga färdigheter.

Uppgiften

Det muntliga delprovet som genomförs i utlandet består av en 10–15 minuters individuell framställning som spelas in under en provledares överinseende.

Ämnen

Ämnena är av allmänt intresse och är inte anpassade till någon speciell studieinriktning inom högskola eller universitet.

Förberedelse

Testtagaren får 15 minuter på sig att förbereda sin muntliga framställning. Testtagaren ska tala om ett av två givna teman utifrån en skriftlig instruktion, ett antal nyckelord att reflektera över och ett antal uppgifter med frågeställningar att resonera kring.

Inspelning

Provledaren gör ett kort röstprov med testtagaren för att kontrollera att allt fungerar tekniskt. Sedan startar inspelningen, testtagaren säger sitt namn, var och vilket datum provet tas och vilket tema som ska behandlas. Därefter följer behandlingen av temat (10–15 minuter) med hjälp av de instruktioner som testtagaren har fått under förberedelsemomentet. Till sist kontrollerar provledaren att inspelningen har fungerat.

Praktisk information

Provtid

  • Förberedelse 15 minuter.
  • Inspelning 10–15 minuter.

Hjälpmedel

Inga hjälpmedel är tillåtna.

Bedömning

Den muntliga språkfärdigheten bedöms vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Bedömningen av testtagarens kommunikativa språkförmåga sker med avseende på

  • om testtagaren på ett generellt plan behandlar olika aspekter av ämnet och
  • intrycket av testtagarens språkliga kompetens i fråga om ordförråd, kvalitet och begriplighet.

Betyg

Betygsgraderna är Godkänt eller Underkänt.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar (läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet). Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver du enbart göra om det delprovet, ett så kallad restprov.

Läs mer under Resultat.

Exempelprov

Exempelprovet och demofilmen visar hur delprovet i muntlig färdighet utland går till.

Delprov 3: Muntlig färdighet Tisus utland exempelprov (211 Kb)

Filmen öppnas i SU:s Videotjänsten.

Film: Muntlig uppgift utland