Muntlig färdighet

Muntlig färdighet Sverige

Det muntliga delprovet görs på olika sätt i Sverige och i utlandet. Här hittar du information om delprovet i muntlig färdighet i Sverige.

Muntlig färdighet utland

Det muntliga delprovet görs på olika sätt i Sverige och i utlandet. Här hittar du information om delprovet i muntlig färdighet i utlandet.

Tisus startsida

Adresser

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm ELLER Tisus utland
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
plan 6
Södra huset
Frescati