Om Tisus

Tisus anordnas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. I Sverige ges Tisus i Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och i utland anordnas Tisus på etablerade provorter. Vid efterfrågan undersöker vi dessutom vid varje provtillfälle i utland om det finns möjlighet att anordna Tisus på andra orter. Detta kan innebära att du hänvisas till en annan ort än din önskade ort. Tisus ersätter sedan 1997 det test som hette Rikstest.

Provet är uppdelat i tre delar

  1. Läsförståelse
  2. Skriftlig färdighet
  3. Muntlig färdighet

Läs mer: Inför provet

Vi som konstruerar Tisus

Tisus konstruktionsgrupp konstruerar två prov per år. Varje prov består av ett delprov i läsförståelse, ett delprov i skriftlig färdighet och ett delprov i muntlig färdighet. Utöver konstruktionsarbetet arbetar vi ständigt med att kvalitetssäkra Tisus. Läs mer om konstruktionsgruppen: Vi som konstruerar Tisus.

Kontakt Tisus

Vem du ska kontakta när du har frågor om Tisus beror på var du ska skriva provet. Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet har ett övergripande ansvar för Tisus och tar emot frågor om anmälan, provdatum, provorter och provets genomförande.

Vi rekommenderar dock att du först tar en titt på våra FAQ, Vanliga frågor där du kan hitta svar på det mesta.

Kontakt, se blå kontaktruta eller Kontakt Tisus.

Om du istället har en specifik fråga till en av våra provorter kan du ta direkt kontakt med provortsansvarig på orten.