FAQ. Vanliga frågor om Tisus

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Tisus
  5. FAQ. Vanliga frågor om Tisus

Behöver jag göra Tisus?

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Har Tisus en nedre åldersgräns?

Vi brukar avråda från att göra Tisus för tidigt. Eftersom man ska visa att man har kunskap nog att börja studera på svenska på högskolenivå kan det vara svårt att uppnå godkänt resultat om man är för ung.

Hur mycket svenska behöver jag kunna för att klara Tisus?

Eftersom godkänt resultat på Tisus ger behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige bör du ha avslutat – eller gå sista året på – en utländsk gymnasieutbildning när du genomgår Tisus. För att bli godkänd på Tisus måste du ha kunskaper i svenska motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk 3 på gymnasiet.

Vad är gränsen för godkänt resultat på Tisus läsförståelse?

Vi kan inte i förväg meddela en godkäntgräns på ett kommande delprov i läsfärdighet eftersom godkäntgränsen fastställs i efterhand genom en omfattande analys.

Varför är läsprovet tidsbegränsat?

En av egenskaperna hos en avancerad läsare är läsflyt. Läsprocessen hos den som läser med gott flyt kännetecknas av automatisk ordigenkänning och automatisk tolkning av olika signaler i texten (grammatiska former, meningsbyggnad, textbindning, textens struktur). En avancerad läsare hanterar de här processerna automatiskt (d.v.s. snabbt och kanske utan att vara helt medveten om det) och kan i högre grad fokusera på textens innehåll, centrala idéer och budskap, utan att behöva lägga ner tid på att fundera över exempelvis ords betydelse.

Finns det Tisus-förberedande kurser?

Det finns inga specifika förberedelsekurser för Tisus, i och med att provet är ett färdighetsprov. Därför finns det inte heller en viss litteratur eller kursplan som ska läsas in.

Sammanfall med IB examensprov

Tyvärr måste Tisus läggas just dessa veckor för att passa ihop med ansökningstiden till universitetsstudier och sista dag för att komplettera ansökan.

Har ett godkänt Tisus en sista giltighetsdag?

Godkänt resultat på Tisus fungerar som ett betyg, dvs. det har ingen sista giltighetsdag.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Genom att anmäla dig till Tisus samtycker du till att dina personuppgifter lagras och bearbetas i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi använder dina uppgifter för att registrera ditt resultat på provet. 

Kan jag få ett Tisus-intyg på engelska?

Vi översätter tyvärr inte Tisus-intygen. Om du behöver ett intyg översatt till engelska (eller annat språk) får du ordna det själv.

Tisus startsida
Tisus in English

Adresser

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm ELLER Tisus utland
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
plan 6
Södra huset
Frescati