Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Omslag avhandling

Disputation i översättningsvetenskap 3/12. Raphael Sannholm: Translation, Teamwork, and Technology

Raphael Sannholm försvarar sin doktorsavhandling i översättningsvetenskap: Translation, Teamwork, and Technology. The Use of Social and Material Scaffolds in the Translation Process. Disputationen hålls på engelska. Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Omslag. Illustration med en ofromlig klump indelad i fyra oregelbundna fält i varsin färg.

Disputation i nordiska språk 10/12. Fredrik Valdeson: Ditransitives in Swedish

Fredrik Valdeson disputerar på sin doktorsavhandling i nordiska språk: Ditransitives in Swedish. A Usage-Based Study of the Double Object Construction and Semantically Equivalent Prepositional Object Constructions 1800–2016. Disputationen ges på engelska. Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Juristernas hus (The Lawyers' House). Photo: Agneta Hollström

Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen. Symposium 17/12

Symposiet ges på engelska: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium. On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021).

Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/

RJ har beviljat medel för att bygga ut A Lexicon of Medieval Nordic Law (2022–2023)

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 1 304 000 kronor för att bygga ut A Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) med mer material. LMNL är en unik lexikografisk resurs över Nordens medeltida lagspråk, och ett viktigt hjälpmedel för att internationalisera forskningen om Nordens medeltida lagar och rättshistoria. LMNL kommer framöver att omfatta all svensk medeltida lag och alla nordiska landslagar.

Förskolebarn sitter på golvet med pedagog och leker. Foto: Arne Trautmann, Mostphotos.

Vikten av språkutveckling i förskolan

Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

Asiatiskt barn som ler lite spjuveraktigt. Foto: khunaspix, MostPhotos

Små spår av språk

Det går fort när adopterade barn tappar sitt första språk. Men små rester finns kvar i hjärnan. Intervju i Språktidningen med forskarna Niclas Abrahamsson och Gunnar Norrman vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

Välkommen till höstterminen 2021 (HT21)

Du hittar viktig och användbar information inför terminsstarten på institutionens gemensamma sida Utbildning > Ny student och Under utbildningen, med flera.

HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2021. FAQ

Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) kommer fortsätta att ges mestadels online under höstterminen 2021. Det kommer vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.