Den högskolepedagogiska forskningen vid Institutionen för pedagogik och didaktik inkluderar både teoretiska och empiriska studier av studenters och lärares lärande och lärares undervisning samt studier av organisatoriska villkor för och processer inom högre utbildning. Centrala frågor som berörs i forskningen handlar om studenters lärprocesser i olika utbildningskontexter, men också om villkor för högskolepedagogisk utveckling, med särskild betoning på relationen mellan pedagogiskt ledarskap, organisation av undervisningsinsatser och dess implikationer för studenters lärande i högre utbildning.

Forskargruppen driver ett nationellt högskolepedagogiskt forskningsnätverk, Swedish Higher Education Research Network (SHERN), som regelbundet arrangerar SHERN-seminarier där forskare från Stockholms universitet och andra lärosäten i landet redovisar och diskuterar aktuell högskolepedagogisk forskning.

Läs mer om HELP

Forskare 

Max Scheja, professor, vetenskaplig ledare (kontaktperson)
Klara Bolander Laksov, professor (kontaktperson)
Stefan Ekecrantz, universitetslektor, docent
Lena Geijer, universitetslektor, fil. dr
Susanne Kreitz-Sandberg, universitetslektor, docent
Gustav Lymer, universitetslektor, fil. dr
Cormac McGrath, universitetslektor, fil. dr
Jonas von Reybekiel Trostek, universitetslektor, fil. dr
Eva Svärdemo-Åberg, universitetslektor, fil. dr
Maria Weurlander, universitetslektor, docent
Maria Öhrstedt, vik. universitetslektor, fil. dr 

Doktorander

Tanya O’Reilly

Blanka Ráhel Rósa