Doktorander antagna 2020

Viktoria Rubin

Viktoria Rubin

Jag är intresserad av hur arbetslivets ökade flexibilitet, med kortare anställningstider och fler inhyrda konsulter, påverkar organisationer och skapar nya förutsättningar för lärandet på arbetsplatser. I mitt avhandlingsprojekt har jag en tanke om att följa ett antal organisationer som hyr in en interimschef, och studera hur organisationerna nyttjar dessa temporära ledare till att bidra till förändringar i verksamheten.

Mattias Stjernqvist

Mattias Stjernqvist

Mitt forskningsprojekt syftar till att undersöka hur användningen av ljudfiler som en form av återkoppling från lärare på distansutbildningar kan påverka studentens motivation och studieresultat i en svensk kontext. Jag kommer att fokusera på vilken inverkan den mänskliga rösten kan ha och på vilket sätt rösten som teckensystem kan skapa mening i förhållande till innehållet i den talade återkopplingen i en ljudfil.

Anna Ahlgren

Anna Ahlgren

As a doctoral student in the national graduate program Schooling in perspective: A graduate school in applied history of education, I aim to provide a background for better understanding of what we today consider normal and preferred behaviors of students. In my research, I will investigate the construction of the ideal student as a subject, by identifying and describing contemporary historical portrayals of the student, focusing on student traits and conduct. 

Victor Johansson

Victor Johansson

My PhD project explores the Swedish "pupils movement" from a historical perspective, i.e. pupils self organizing into unions, associations, clubs, networks and other communities active on upper secondary schools. Specifically the project will focus on pupil organization as an intersection of school and civil society. 

Nathalie Dewan

Nathalie Dewan

I min masteruppsats undersökte jag vilka faktorer som påverkar invandrade och infödda svenskars tillit till välfärdssystemet ur ett anknytningsperspektiv. 
I mitt avhandlingsprojekt vill jag nu vidare undersöka kulturella förändringsprocesser: närmare bestämt om ungas upplevelser av att ha en anhörig med demenssjukdom, samspelet med hemtjänsten och hur rollen som anhörig och deras kultur förändras över tid. 

KONTAKT

Matilda Wiklund
Studierektor forskarnivå
Tfn: 08-120 762 33
E-post: matilda.wiklund@edu.su.se

Erika Södersten
Utbildningsadministratör
Tfn: 08-16 3650
E-post: forskarutbildning@edu.su.se

Emma West
Utbildningsadministratör
Tfn: 08-16 3976
E-post: forskarutbildning@edu.su.se