4 mars
Carles Fuster Sanssalvador: Lexical Transfer in Pedagogical Translanguaging: Exploring Intentionality in Multilingual Learners of Spanish.
DiVA: Abstract och fulltext.

17 mars
Aron Schoug: Storskaligt kreativt samarbete. Organisering och kollektivt lärande i ett konst- och teaterprojekt.
DiVA: Abstract och fulltext.