Om oss

Välkommen till Institutionen för naturgeografi

 

Vision:
Vi är världsledande i att driva och främja ökad förståelse, högkvalitativt lärande och hållbara lösningar rörande naturliga fenomen och deras samspel med varandra och samhällsutvecklingen.

Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan. Vi studerar kopplade fysikaliska, kemiska, biologiska, geologiska, miljö- och samhälleliga processer och förändringar i världens landområden och deras vatten-, is- och geologiska formationer, klimatsystem och ekosystem, i relation till varandra och till mänskliga samhällen.

Vår forskning och utbildning omfattar: rumsliga analyser av fenomenen och deras utveckling över tid; områdesstudier av olika platser och regioner; studier av relationer och komplexitet i kopplade naturliga-sociala system; och studier av global förändring och Jordsystemet som en helhet. Studierna handlar till exempel om förändringar i landformationer, glaciärer och permafrost, ekosystem och biodiversitet, mark, vatten och andra naturresurser och miljöaspekter, samt deras interaktioner med klimatet och olika samhällsutvecklingar, som urbanisering.

Institutionen är stor och dynamisk med medarbetare från nästan alla världsdelar. Vi samarbetar med andra naturvetenskapliga såväl som samhälls- och humanvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet och andra universitet i Sverige och andra delar av världen. Vi samverkar också med andra aktörer i samhället, som myndigheter, företag och andra organisationer kring forskning och utbildning, till exempel för gemensam formulering och handledning av examensarbeten.

Institutionen för naturgeografi är en givande, spännande och rolig mötesplats för innovativ och kreativ utbildning och forskning, som bidrar till lösningar på stora samhällsutmaningar.

 

Georgia Destouni

Prefekt
Institutionen för naturgeografi

Kontakt

Personal och organisation
(Intern söklänk)

Besöksadress:
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Frescati
T-banestation Universitet

Postadress:
Institutionen för naturgeografi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Telefon: 08-16 20 00 (växel)

Leveransadress:
Stockholms universitet
Naturgeografi
Frescativägen 8
114 19 Stockholm

Ekonomiärenden:
Ekonomiärenden

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Ange referens 463 + ev. namn

Tarfala forskningsstation
Tarfala forskningsstation
c/o Kallax Flyg AB
Nikkaluokta flygbas
SE 98199 Nikkaluokta
Telefon: 072-715 50 39

Miljöwebben

Välkommen till institutionens miljösidor

Medarbetarwebben