Samverkan

Samverkan

Samverkan med näringsliv och samhälle

Vi samarbetar aktivt med organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer utanför universitetet. Vi vill bygga nätverk, så att steget från universitet till näringsliv ska vara kort och lätt att ta.

Media

Framsteg inom forskning är inte bara till för oss, utan för allmänheten. Genom media kan vi bidra till kunskapsspridning och debatt. Med kommunikation kan vi öka förståelsen, intresset och vidga vyerna inför framtiden.

Forskningsnyheter

Skolsamverkan

Kontakten med skolor är mycket viktig för oss. Vi erbjuder därför en rad aktiviteter som riktar sig till både elever och lärare.

Animerad geografi

Kartorna visar hur mark i olika delar av Uppland successivt blivit tillgängligt från stenåldern fram till modern tid.

Kontakt

Pressansvarig
Qiong Zhang
E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 76
Mobil: 0739-75 70 66
Rum: X423

Tarfala forskningsstation