Vi medverkar i Ämneslärarprogrammet i två av dess inriktningar: en mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och en mot arbete i gymnasieskolan tillsammans med:

Vårt kursutbud inom lärarprogrammet finner du under Kurser inom lärarprogrammet.

Inom Kombinationsprogrammet erbjuder vi kurser på avancerad nivå varje termin. Information om hur du anmäler dig finner du under Kombinationsprogrammet.