Utbildning

Anmälan är öppen till kurser och program höstterminen 2021

Ht 2021 erbjuder vi följande kandidatprogram och kurser. Anmälan görs på antagning.se och stänger den 15 april.

Information

Planerad undervisning vårterminen och sommarterminen 2021

Här hittar du planerad undervisning för kurser 2021, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

SCEG - Student Council of Environmental and Geo science

Vill du vara med i SCEG och bevaka dina och andra studerandes intressen i studiefrågor under studietiden?

Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment inom examensarbeten på grundnivå i biogeovetenskap, naturgeografi eller kvartärgeologi.

Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på biblioteket och universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.

Kurs- och programutbud

Kurs- och programutbud höstterminen 2021

Anmälan stänger den 15 april och sen anmälan öppnar den 15 juli för kurser och program där det kan finnas lediga studieplatser.

Lärplattformar