Sari Wrange
Koordinator för forskarutbildningen
08-16 26 65
Rum C 726
sari.wrange@juridicum.su.se
Sari Wrange ansvarar för allmän information gällande forskarutbildningen.
 

Valentina Barrios
Kursadministratör för doktorandkurserna
08-16 23 54
Rum C904
valentina.barrios@juridicum.su.se
Valentina Barrios ansvarar för administration av och information om doktorandkurserna.
 

Ida Söderberg Tah
Administrativ chef
08-16 26 15
Rum C 866
ida.soderberg@juridicum.su.se
Ida Söderbergh Tah ansvarar för anställningsfrågor med mera.
 

Pernilla Leviner,
Studierektor för forskarutbildningen
Telefon: 08-16 32 89
Rum C 707
pernilla.leviner@juridicum.su.se
Ansvarar för utbildningen, vad beträffar innehåll, genomförande med mera.

 

Teresa Simon Almendal
prodekan/ordförande i Forskningsutskottet
08 - 16 23 67
SCCL 658 c
teresa.simon-almendal@juridicum.su.se
 

 

 

Hevi Dawody Nylén
Doktorandrådet
08-674 70 52
Rum C 557
hevi.dawody-nylen@juridicum.su.se
Hevi är Doktorandrådets ordförande.