Kurser

NO-kursdagar-2022

NO-kursdagar hösten

Kursdagar om NO-undervisning på fyra orter, med separata spår för lärare i åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. Det blir didaktik, teori, praktiska övningar och koppling till Lgr22. Totalt 75 platser per ort

CheSSE-kvadrat

Konferens om kemisäkerhet för lärare 12/9

Presentation av den nya hemsidan CheSSE, Chemical Safety in Science Education, som utvecklats i ett ERASMUS+-projekt med deltagare från universiteten i Helsingfors, Ljubljana, Oslo och Stockholm. Diskussioner inför lansering av den svenska varianten av hemsidan.

Säkerhetskurser

Säkerhetskurs online i två delar - 19/9 och 22/9

På kursen kommer vi att gå igenom praktiska frågor kring kemikaliehantering i skolans kemi- och NO-under visning. Kursen passar för ämneslärare i kemi/NO.

Svaga_syror

Digital kurs om kemisäkerhet i årskurs 4-6

Halvdagskurs för lärare den 20 september.

Syror och baser

Distanskurs om kemisäkerhet 7,5 hp

Kursen går online och på kvartsvart med start 6-7/10-22 och avslut i april 2023. Anmälan via Antagning.se är öppen 15/7 - 15/9

Niktlåga

Säkerhetskurs i Stockholm

Dagen handlar om praktiska frågor kring hantering av kemikalier i skolans kemi- och NO-undervisning.

Självständigt arbete i samarbete med KRC

Vill du vara med och utveckla lärarmaterial för kemiundervisning i skolan? Här presenteras några förslag på teman för självständiga arbeten i ämnesdidaktik som kan genomföras i samarbete med oss på Kemilärarnas resurscentrum.

Fråga oss avdelningssida
KRC:s logga