Högskolepedagogiska intresseområden

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Samverkan
 5. Nätverk
 6. Högskolepedagogiska intresseområden

Högskolepedagogisk fråga som väcker ditt engagemang?

De högskolepedagogiska nätverken ger en möjlighet att diskutera utmaningar och dela erfarenheter, att bjuda in särskild expertis eller börja samarbeta kring specifika frågor om undervisning och lärande. Nätverken skapar möjlighet till dialog, dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

─ Bakgrunden är att många av de utmaningar som universitetslärare upplever i sin roll delas av lärare oavsett ämnesområde och utbildningsprogram. Det finns ett behov av att bättre ta vara på erfarenheter och lärande som sker vid universitetets institutioner, och skapa möjligheter för spridning och samarbete, säger Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik och föreståndare för CeUL.

Välkommen kom med i nätverk som väcker ditt intresse!

Vi pratar "Självständigt arbete redan från början"

Hur ser du på ”självständighet” i självständigt arbete? På vilka sätt förbereds studenter att skriva självständigt arbete? Kom samtala med oss om ny modell som hjälper våra studenter i mål med sin utbildning.

Nätverk för olika högskolepedagogiska intresseområden

 • Relationskompetens i högre utbildning I det här nätverket har vi fokus på att identifiera, utforska och kvalificera kunskap om relationella aspekter och relationskompetens med relevans för den högskolepedagogiska praktiken. Nätverket är öppet för alla undervisande lärare vid universitetet.
 • Nätverket för undervisnings- och examinationsformer Nätverket för dig som vill vara med och dela inspiration, nya kunskaper och redskap som kan underlätta för dig som universitetslärare att pröva och variera undervisnings- och examinationsformer.
 • Nätverket för Samverkans-Inlärning (SI) Nätverket för Samverkans-Inlärning (SI) vänder sig till dig som har gått SI-metodhandledarutbildningen eller som har ett intresse för att lära dig mer om SI. Nätverket har till syfte att dela erfarenheter och bygga kunskap som kan facilitera det fortsatta arbetet med implementering och utveckling av SI inom Stockholms universitet.
 • Nätverket för genus och jämställdhet i högre utbildning I nätverket diskuterar vi utmaningar och erfarenheter med att undervisa och arbeta vid universitetet utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Vi är särskilt intresserade av att förstå vad jämställdhet innebär ur ett högskolepedagogiskt perspektiv. Vi vänder oss till dig som undervisar, forskar eller arbetar administrativt vid universitetet.
 • Nätverket för digitalt lärande I nätverket för digitalt lärande träffas lärare från hela universitet, tillsammans bygger vi gemensam kunskap om frågor kring digitalisering av vår undervisning. Vi delar till exempel erfarenheter av olika former av digitalt stöd som vi prövat i undervisningen och tar del av forskning inom området.
 • Network of International Education Our network brings together university teachers from across Stockholm University with a shared interest in international teaching and learning in higher education.
 • Forskarhandledning Nätverket för forskarhandledare vänder sig till dig som är — eller snart tänker bli — forskarhandledare. Vi tänker oss främst disputerade forskare som vill reflektera över sin roll som (blivande) doktorandhandledare. Kanske har du nyligen gått en kurs i forskarhandledning och vill fortsätta hålla kontakten med de frågor som då aktualiserades.

Kontakt

Vill du veta mer om våra olika högskolepedagogiska nätverk, välkommen att kontakta CeUL-kansliet:

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson: Tfn 08-16 4093

Clara Fagerlind: Tfn 08-16 3165