Tidigare temadagar

Foro: Clara Fagerlind

Kreativa utvecklingsprojekt i fokus — pedagogiska ambassadörer berättar

Utveckling av ny form för handledning av examensarbeten, digitalt lärande, digitala examinationer och mer när pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.

Katrin Lainpelto

Årets pedagogiska ambassadörer ─ fyra universitetslärare berättar om vassa utvecklingsprojekt

Digitala laborationer, lärarlagssamverkan för bättre lärmiljö och mer när pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.

Hållbar forskarhandledning. Högskolepedagogisk temadag.

Online: Högskolepedagogisk temadag om hållbar forskarhandledning

Vilka orsaker och faktorer påverkar doktoranders välmående? Hur skapar vi en god miljö där doktorander har möjlighet att växa och utvecklas? Högskolepedagogisk temadag med gott om exempel och strategier för att uppnå just en hållbar forskarhandledning.

Samverkans-Inlärningskonferens vid Stockholms universitet

Virtuell konferens: Om samverkansinlärning för ökad genomströmning

Tillfälle för dig som undervisar vid Stockholms universitet att lära mer om pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Nationell konferens om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction).

Temadagen 13 maj

Virtuell högskolepedagogisk temadag: Kursdesign för lärande i digital miljö

Centrum för universitetslärarutbildning bjöd in till en virtuell högskolepedagogisk temadag om undervisning och examination online. Frågor som lyftes var bland annat: Hur designar jag undervisning för bättre lärande i en digital miljö? Hur får jag mer kontakt och interaktion med mina studenter? Hur skapar jag en rättssäker examination online?

Temadag om undervisning online

Virtuell högskolepedagogisk temadag: Undervisning och examination online

Välkommen till en virtuell högskolepedagogisk temadag om undervisning och examination online. En förmiddag med workshoppar om de möjligheter och utmaningar som digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder erbjuder för undervisning och examination helt eller delvis på distans. Vi möts online via e-mötestjänsten Zoom.

Pedagogiska ambassadörer

Årets pedagogiska ambassadörer: tio universitetslärare berättar om smarta utvecklingsprojekt

Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.

Jonas Aspelin om relationskompetens i högre utbildning

Föreläsning: Relationskompetens i högre utbildning — för fungerande samspel och en god lärmiljö

Föreläsning med Jonas Aspelin om relationskompetens. Relationskompetens är viktigt kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande. Lär dig mer om hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom ett fungerade samspel.

Jonas Aspelin med workshop om relationskompetens i högre utbildning

Workshop: Utveckla din relationskompetens för fungerande samspel i undervisningen

Workshop med Jonas Aspelin där du får möjlighet att lära dig mer om relationskompetens för ett fungerande samspel i din undervisning. Tillsammans med kollegor jobbar du med "case" som deltagarna upplevt i sin egen undervisning. Metoden Critical Incident Analysis hjälper oss identifiera avgörande aspekter i relationellt utmanande situationer, förankra händelsen i relationell teori och hitta alternativa sätt att hantera liknande situationer framöver.

Pedagogiska ambassadörer 2018

Pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt vid sina institutioner

Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vad de har gjort och hur det gick. Välkommen till högskolepedagogisk temadag då arbetet med 2018-års pedagogiska ambassadörsprojekt presenteras. En dag för dig som vill veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Samverkans-Inlärning (Supplemental Instruction) — pedagogisk modell för ökad genomströmning

Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp. Inspirerande föreläsning om erfarenheter och forskning om Samverkans-Inlärning med Leif Bryngfors, Lunds universitet och lärare och studenter vid Stockholms universitet.

Pedagogiska ambassadörer 2017

Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2017

Välkommen till högskolepedagogisk temadag då arbetet med 2017-års pedagogiska ambassadörsprojekt presenteras. En dag för dig som vill veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Högskolepedagogisk lunchföreläsning: Pedagogisk skicklighet – vad är det och hur kan det bedömas?

Visad pedagogiska skicklighet är idag ett behörighetskrav vid anställning av lärare inom svensk högre utbildning. Därför är det extra viktigt att bedömningar av lärares pedagogiska skicklighet sker omsorgsfullt och sakligt. Men vad är egentligen pedagogisk skicklighet och hur kan man bedöma det?

Workshop: Bedömning av pedagogisk skicklighet

Vid anställning och befordran av lärare ska ofta pedagogisk skicklighet bedömas. Ibland anlitas särskilt pedagogiskt sakkunniga för denna bedömning. I denna workshop tittar vi närmare på vad ett pedagogiskt sakkunniguppdrag går ut på, vilka kriterier som används och hur ett utlåtande om pedagogisk skicklighet kan se ut.

Pedagogiska ambassadörer

Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2016 redovisas

Välkommen till högskolepedagogisk temadag då arbetet med 2016-års pedagogiska ambassadörsprojekt presenteras. En dag för dig som vill veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Kontakt högskolepedagogiska temadagar

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093

AKTUELLA TEMADAGAR 2022

10 maj: Genus och jämställdhet i undervisningen

6 dec: Pedagogiska ambassadörer 2022 berättar om sina genomförda utvecklingsprojekt