Högskolepedagogisk temadag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Högskolepedagogisk temadag
Foto: Klara Bolander Laksov/SU

Högskolepedagogiska temadagar

Vi anordar ungefär två till tre högskolepedagogiska temadagar per termin för universitetets lärare. Det är en dag då vi speciellt uppmärksammar ett ämne som är relevant för utveckling av undervisning i högre utbildning. Programmet kan då bestå av till exempel en eller flera föreläsningar och efterföljande workshop/-par. En temadag kan fungera som en bra diskussionöppnare för frågor inom lärarkollegiet eller något du tar med dig till din egen kompetensutveckling.

Läs mer om tidigare högskolepedagogiska temadagar

 

Studetnter. Hållbart lärande med pedagogiska ambassadörer. Foto: Jens Olof Lasthein

Temadag: Hållbart lärande med pedagogiska ambassadörer

Hur tar vi vara på de resurser som investeras i lärande i högre utbildning? Hur banar pedagogiska ambassadörer väg för hållbart lärande? Föreläsning och goda exempel från årets olika utvecklingsprojekt — som att se studenter som resurs för pedagogisk utveckling och hur ska vi undervisa för en hållbar framtid?

Kontakt högskolepedagogiska temadagar

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093

AKTUELLA TEMADAGAR 2022

14 nov: Pedagogisk kvalitet i forskarutbildning

6 dec: Hållbart lärande med pedagogiska ambassadörer. Föreläsning och goda exempel på utvecklingsprojekt från 2022.