Högskolepedagogisk temadag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Högskolepedagogisk temadag
Foto: Klara Bolander Laksov/SU

Högskolepedagogiska temadagar

Vi anordar ungefär två till tre högskolepedagogiska temadagar per termin för universitetets lärare. Det är en dag då vi speciellt uppmärksammar ett ämne som är relevant för utveckling av undervisning i högre utbildning. Programmet kan då bestå av till exempel en eller flera föreläsningar och efterföljande workshop/-par. En temadag kan fungera som en bra diskussionöppnare för frågor inom lärarkollegiet eller något du tar med dig till din egen kompetensutveckling.

Läs mer om tidigare högskolepedagogiska temadagar

 

Illustration med människor. Illustration: Pixabay

Temadag: Om genus och jämställdhet i undervisningen

Vad innebär det att undervisa för jämställdhet? Hur kan genusmedvetenhet prägla lärosalar virtuellt? Ser förutsättningarna verkligen lika ut för personer med olika kön vid vårt universitet? Högskolepedagogisk temadag med exempel och diskussioner om genus och jämställdhet i undervisningen.

Kontakt högskolepedagogiska temadagar

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093

AKTUELLA TEMADAGAR 2022

10 maj: Genus och jämställdhet i undervisningen

6 dec: Pedagogiska ambassadörer 2022 berättar om sina genomförda utvecklingsprojekt