Digitala kompetenser för undervisning (4,5 hp)

 

 

För dig som vill lära dig mer om digitala undervisningslösningar som på ett pedagogiskt sätt stödjer lärande, men som av någon anledning egentligen inte behöver gå en hel UL2-kurs.

Då har du möjlighet att delta i kursmodulen ”Digitala kompetenser för undervisning” som är en del i den ordinarie fortsättningskursen Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) — digitala kompetenser för undervisning. Du deltar då i UL2-kursen men gör inte det avslutande individuella arbetet. Kursmodulen "Digitala kompetenser för undervisning" motsvarar tre veckors heltidsstudier (4,5 hp). Inga förkunskaper om digital teknik krävs. Du undervisar vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Mer information och anmälan till UL2 — digitala kompetenser för undervisning Ht22

 

 

 

Videoproduktion för lärare (3hp)

 

Jonas Collin i filmstudio. Foto: CeUL

Den här kortkursen hjälper dig att bli riktigt bra på att göra videofilmer. Du får lära dig hela processen från koncept till manus till inspelning, redigering och publicering. Som avslutning producerar du en film på egen hand under handledning.

En film kan vara så mycket mer än en inspelad föreläsning och kvalitén kan höjas markant om du tar dig över den första kunskapströskeln, och då kan det också bli mycket givande och kreativt att arbeta med videoproduktion. Jonas Collin som håller i kursen är mediepedagog och producent vid Centrum för universitetslärarutbildning och Institutionen för data- och systemvetenskap, där han är ansvarig för en professionell studio. 

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Mer information och anmälan till Videoproduktion för lärare Ht22

 

 

 

Open Networked Learning (3 hp)

 

 

Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Du som är universitetslärare eller utbildningsutvecklare har möjlighet, att vara med i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Kursen ges på engelska.

Hösten 2022 bildas ingen studiegrupp vid SU, men du kan fortfarande delta som en fristående deltagare

Pil som pekar på anmälningslänken
 

 

 

Mer information om Open Networked Learning