Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning

Pedagogeeks: Samverkansinlärning

Samverkansinlärning (SI) är en metod där seniora studenter guidar mer juniora studenter i hur de kan ta sig an studierna i ett specifikt ämne. Forskning pekar mot goda effekter både vad gäller studenters engagemang och hur väl de klarar sina studier. Gäst är Sama Agahi, Filosofiska institutionen.

How to teach in an active learning classroom. Foto Una Cunningham

Guide visar hur du undervisar i en ALC-lärosal

Hur undervisar man med ett teknikförstärkt aktivt lärande? Jo, det kan man göra i en av universitetets nya ALC-lärosalar som finns på campus Frescati och campus Albano.

Annelie Gunnerstad. Foto: CeUL

Ny handbok för att motverka plagiering

Hur kan du tänka om du misstänker fall av plagiering? Hur tolkar du digitala textjämförelseverktyg som finns för att upptäcka plagiat? Hur hjälper du studenter till bättre studieteknik? I en nyskriven handbok får SU:s lärare stöd och vägledning för att motverka plagiering.