Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Kvinna läser en text. Foto: Pixabay

Lär dig bedöma pedagogisk skicklighet

Nu öppnar anmälan till ny omgång av den nationella kursen "Att bedöma pedagogisk skicklighet". Tillsammans med kollegor från Sveriges olika lärosäten utvecklar du din förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet. Du får bland annat läsa och bedöma pedagogiska portföljer samt skriva pedagogiska sakkunnigutlåtanden. Det finns gott om utrymme att diskutera bedömningsarbete med både mentorer och kurskollegor. OBS! Sista anmälningsdag 15 feb. Kursstart 20 sep

Foto: Stockholms universitet

Workshop: Glappet — undervisa nya studenter till att bli självständiga inlärare

Vilka erfarenheter av undervisning har nya studenter med sig från gymnasiet? Hur hjälper du dina studenter att utvecklas till självständiga inlärare? Med stöttande undervisning kan du som lärare överbrygga det glapp som många studenter upplever mellan gymnasiets undervisningsformer och högre studier, och på så vis också minska avhopp och öka genomströmningen på dina kurser.

Forskarhandledingssitutaion där doktorand och forskare samtalar. Foto: Annika Forslund/SU

Forskarhandledningskursen som lyfter både teori och praktik

Kursen vänder sig till dig som är forskarhandledare, antingen du är erfaren eller ny. Du får verktyg och utrymme att tillsammans med kollegor från olika ämnesområden reflektera över din handledning. Genom gruppdiskussioner och engagemang får du med dig nya kunskaper, insikter och inspiration.

NU2022

Högskolepedagogisk utvecklingskonferens med tema ”att synliggöra lärande”

Konferensen NU2022 är Sveriges största mötesplats för spridning, dialog och debatt om pedagogiskt utvecklingsarbete i högre utbildning. Ta med dina kollegor och kom!