Nationalekonomiska institutionen leds av prefekt, stf prefekt och en institutionsstyrelse. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten. För ledning av det löpande arbetet svarar ledningsgruppen som utöver prefekt och ställföreträdande prefekt inrymmer administrativ chef samt studierektorer med samordningsansvar. För mer information om institutionens styrelse se länken här till vänster.