Bulletin
Den allra första skriften i CBKs skriftserie: Bulletin om barnkulturforskning från 1983
 

Föreståndare från CBKs start var Gunnar Berefelt, professor i konstvetenskap, som 1998 efterträddes av Karin Helander, professor i teatervetenskap. Sedan 2020 är fil.dr. Malena Janson föreståndare. 

CBK är unikt i Sverige i denna genomgående och kontinuerliga strävan att knyta samman utbildning i barnkultur med tvärvetenskaplig forskning och nätverksarbete på i första hand nationell men också internationell (framför allt nordisk) nivå. Detta sker genom kurser, genom skapande och upprätthållande av nätverk för barnkulturforskare inom SU och mellan forskare från andra institutioner och högskolor i Sverige och Norden samt genom symposier, konferenser och CBKs skriftserie.

Tidigare föreståndare

2015, Eva Söderberg, fil.dr. i litteraturvetenskap

Januari-juni 2016, fil.dr. Ylva Ågren

Juli 2016-2019, Magnus Öhrn