Symposiernas ämnen har varierat under årens lopp, med den gemensamma nämnaren att de alla handlat om barn och kultur. Inom denna ram är spelrummet stort, så vitt skilda ämnen som barns delaktighet och röster i barnkulturen, barnkulturens gränsland, kvalitet i barnkultur, former och normer och många fler har avhandlats genom åren.

Hittills har alla symposier resulterat som antologier i en skriftserie. Tar du en titt på skriftserien får du också en överblick av vilka ämnen som har behandlats. 

Här kan du läsa mer om våra senaste symposier.

Nästa symposium äger rum 2 september 2022, läs mer här.

Illustration: Emma Adbåge