En stillbild ur filmen Holly Hallonsten föreställande Holly och ytterligare tre karaktärer.
Rättigheter & tillstånd: Marika Heidebäck, Garagefilm

Delkursen, som utgör den tredje av fyra delkurser på kursen Barnkultur II, startade den 23 mars 2020. Under kursen ska studenter få pröva att göra en receptionsstudie, något som vanligen görs i intervjuer med barngrupper som tagit del av någon scenkonstföreställning med sin förskola eller skolklass. Den 18 mars hade universitetets lokaler stängts för undervisning för att förhindra virusspridning. Istället anordnades nu seminarier via länk, och uppgifter skulle i möjligaste mån flytta över till digitala plattformar.

Grundskolor och förskolor hölls öppna även efter att universitet och högskolor stängts, men barnteaterföreställningar sköts på framtiden. Kursarbetslaget, som diskuterat vilken av alla barnscener som skulle vara intressant att besöka med studenterna, fick tänka om. Filmvetaren och föreståndaren Malena Janson hade ett ess i rockärmen: Holly Hallonsten, en kort animerad film, ligger öppet på svenskt filmarkiv. Istället för att hitta barngrupper på besök i teatersalonger och arrangera samtal där, så skulle barn kunna se filmen hemma och intervjuas av studenterna över länk.

Men hur säkerställs barnens samtycke på distans och går det att skapa tillit i en intervjusituation då barn och intervjuare befinner sig på olika platser? I arbetet trädde nya spännande aspekter av intervjuer med barn fram. Det blev en annorlunda receptionsstudie som också utgör ett slags tidsdokument över hur det är att bedriva utbildning och studier under den mycket speciella vårterminen 2020. Hela studien med förord av handledare och lärare Margareta Aspán finns att hämta i pdf-format här: Holly Hallonsten, studie med lärares förord (1347 Kb) .