Styrelsen består av föreståndaren (ordf.), en representant för den administrativa personalen, två studentrepresentanter samt fyra företrädare för forskningen, av vilka minst två skall representera humanistisk fakultet och minst en samhällsvetenskaplig fakultet. Ytterst ansvarig är prefekten vid Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen. 

 
Huvudfoting
Huvudfoting
 

Lärarstruktur

CBKs utbildning syftar till att bygga på ny och relevant barnkulturell forskning. Lärarstrukturen är därför uppbyggd på dels CBKs personal, dels ett 20-tal timlärare. Merparten av de timlärare som involveras i undervisningen är aktiva forskare inom sina respektive fält, såväl på doktorandnivå som disputerade forskare, inklusive docenter och professorer.