Anna från Frost. Av: Sally

Anmälan

Antagningen inför hösten har nu stängt men kommer att öppnas för sen anmälan 15 juli. I höst erbjuder vi både kortare och längre, campusförlagda och distansbaserade kurser.  Klicka på respektive länk  nedan för mer information och anmälan.

Grundnivå

Avancerad nivå

Övrigt kursutbud