Anna från Frost. Av: Sally

Anmälan

Anmälan till höstterminen görs på www.antagning.se. Sen anmälan öppnar 15 juli.

Grundnivå

Barnkultur I (30hp)

Barndom, barnsyn barnkultur (7,5 hp) Utgör också första delkursen i Barnkultur I.

Kultur för barn (7,5 hp) Utgör också andra delkursen i Barnkultur I.

Kultur i barns vardagsliv (7,5 hp) Utgör också tredje delkursen i Barnkultur I.

Barnkultur III (30hp)

Barnkulturens estetiska uttryck (7,5 hp) Ges enbart som valbar kurs inom Förskolärarprogrammet.

Avancerad nivå

Magisterprogram i barnkultur (60hp)

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område (7,5hp)