Barnkultur är ett mångvetenskapligt fält och som barnkulturvetare studerar du estetiska uttryck som litteratur, musik, dans, teater, film och TV för barn. Dessutom ingår barns digitala medier, konsumtion, lek, kamratkulturer och barnkulturpolitik i utbildningen. Barns rätt till kultur, delaktighet och rätt att komma till tals kommer vara centralt i kurserna. Utbildning i barnkultur ger dig teoretiska och metodiska verktyg för att studera och analysera estetiska uttryck för barn och barns upplevelser av kultur. Utbildningen är nära knuten till barnkulturell praktik och du får under utbildningen göra flera fältstudier och studiebesök för att studera pågående verksamheter såsom museer, teatrar etc.

Studier i barnkultur tränar din analytiska förmåga, ditt kritiska tänkande, din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt ger dig bred kunskap om barns kulturella villkor samt god insikt i det samtida kulturlivet. Studenter som läst barnkultur har gått vidare till arbeten inom den breda barnkultursektorn, några har fortsatt på forskarutbildning i närliggande ämnen. Det finns också studenter som läser barnkultur för att bredda sin utbildning, som fortbildning eller utifrån sitt starka engagemang för fältet.

I vänsterspalten hittar du vårt aktuella utbud av utbildningar.