Om detta och mycket mer handlade Centrum för barnkulturforsknings symposium 2019: Djur, natur och sopretur – perspektiv på barnkulturen i antropocen. I denna skrift erbjuds sju av symposiets föreläsningar. Vi får ta del av ALMA-pristagaren Meg Rosoffs betraktelse över djurgestalternas betydelse för barnlitteraturen, följa hur Aisopos klassiska fabel om myran och syrsan har förändrats genom historien och läsa om skogens stora inflytande på det svenska barndomsidealet. Dessutom ges ett flertal exempel på hur barn själva
tecknat natur i olika sammanhang och vid olika tidpunkter samt ta del av Teater Tres reflektioner över att sceniskt gestalta naturens kretslopp för barn. I det avslutande kapitlet diskuteras lekplatser och deras utformning: vilken lek erbjuder olika typer av lekplatser, har säkerhetstänkandet gått för långt – och i sådana fall till vilket pris?


Innehållsförteckning

Moa Wester & Magnus Öhrn (red.): Inledning

Meg Rosoff: The Animal Other

Erik Zillén: I fablernas värld. Djuret som människa och människan som djur

Gunilla Halldén: Barndomens skogar – om naturen som fostrare

Karin Isaksson: Barns bilder av naturen – ur Svenskt barnbildsarkivs samlingar

Eva Änggård: Träd, gräs och stenar – naturmotiv i barns teckningar

Sara Myrberg & Anna Svensson Kundromichalis: Att så ett frö. Teater Tre, naturen och barnpubliken

Märit Jansson: Barns utemiljöer – platser för hållbar utveckling

 

Skriften beställs från Publit.

 

Redaktörer: Moa Wester och Magnus Öhrn
Formgivning: Miltton Sweden
Illustration: Jakob Tuchten, Might & Delight
Tryck: Publit Sweden AB
ISBN 978-91-982323-6-3