Publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
  4. Publikationer
Bild av omslaget på skrift nummer 54

Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

Centrum för barnkulturforskning ger ut en skriftserie som utkommer med ett nummer varje år på ett särskilt tema. Syftet med skriftserien är att vara ett forum för forskare som sysslar med barnkultur i olika former samt att sprida forskningsresultat. Skrifterna är också en dokumentation över vårt senaste Barnkulturella symposium  då artikelförfattarna i regel alltid är föregående symposiums föreläsare.

 

Uppsatsarkiv

Sedan 2003 har man kunna läsa till magisternivå i ämnet barnkultur vid Centrum för barnkulturforskning. Det är den enda magisterutbildningen i barnkultur som finns i Sverige. På denna sida presenterar vi några av de magisteruppsatser som skrivits hos oss.

Kontakt

cbk@barnkultur.su.se

Beställning av CBKs skrifter                                                                                            

De senaste skrifterna beställs genom Publit, klicka här för mer information.

För beställning av skrifter från 2015 och tidigare: vänligen maila oss på cbk@barnkultur.su.se

De skrifter som ingår som kurslitteratur i våra egna kurser även på Akademibokhandeln Frescati.