Malena Janson, forskare och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning beskriver temat som å ena sidan tidlöst, eftersom både kultur för barn och barns kultur genomsyras av maktfrågor, och å andra sidan dagsaktuellt. Detta med tanke på den stundande valdagen då frågor om vilken kultur, till vilka barn och varför ställs på sin spets.

Porträttbild av Malena Janson
Foto: Anna Ledin Wirén

Maktperspektivet är ständigt närvarande i barnkulturen. Det är t ex vuxna som bestämmer över kulturen barn tar del av; vilka filmer, böcker och föreställningar som finns att tillgå och om de är lämpliga för en viss barngrupp att ta del av.

I barns egen kultur, såsom lek, skapande och humor, kan vi sedan se hur barnen förhåller sig till det vuxna maktövertaget på olika, ofta mindre smickrande, sätt, säger Malena. Detta väcker frågor som: Vem har den verkliga makten över barnkulturen? Vad har barnen att säga till om? Hur uttrycks barns motstånd mot vuxenmakt i deras egen kultur? Frågor som på olika sätt kommer lyftas under symposiet i september.

– I dag är alla barns lika rätt till lek, fritid och kultur liksom alla barns lika rätt till yttrandefrihet via valfritt medium lagstadgade. Men vi vet ju att trots vackra ord hittar inte alla barn fram till kulturen och blir inte lyssnade på i dagens Sverige.

Symposiet kommer därför också att rikta blicken mot några frågor som sällan eller aldrig lyfts i den politiska debatten, men som vi på Centrum för barnkulturforskning menar är avgörande för samtiden och framtiden. Viktiga frågor som: hur kan kultur för barn och unga stärka demokratin? Vilken barnkultur vill politikerna satsa på? Hur når kulturen alla barn? Och var kommer skolan in?

Centrum för barnkulturforskning har arrangerat symposier på olika barnkulturella teman alltsedan centrumet grundades 1980. Denna gång har man dock valt att satsa stort och för allra första gången arrangeras symposiet i Aula Magna.

–  Vi längtar efter att träffa alla våra barnkulturvänner och vi tror och hoppas att det finns en längtan efter att, i ett fysiskt rum, ta del av ny forskning, inspirerande samtal och spännande möten.  Vi vågar lova att detta är ett program det är värt att resa till huvudstaden för!

Barnkultursymposium del två arrangeras i Aula Magna den 2 september. Symposiet är gratis men föranmälan krävs.

Mer information och anmälan

 

Illustration: Emma Adbåge

Medverkar gör bland andra:

MELODY FARSHIN - komiker, författare och ortenaktivist. Melody kommer att berätta om sin relation till barnkultur under uppväxten i Husby och om sina framgångsrika ungdomsböcker. Det blir både föreläsning och ett efterföljande samtal med författarkollegan Kaly Halkawt, som även är doktorand hos oss på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

MARIA ØKSNES (NO) - professor i pedagogik vid institutionen för lärarutbildning, NTNU, Trondheim, Norge. Maria intresserar sig i sin forskning för lek, fritid, barndom och ungdom särskilt relaterat till ämnen som utbildning, demokrati och motstånd och barns och ungas lekkultur. Maria kommer i sin föreläsning diskutera hur lek eller lekfulla handlingar kan ses som ett uttryck för barns motstånd och på så vis en viktig del av ett demokratiskt liv.

MATS BÖRJESSON - Maktens löften och löftenas makt. Makten är synlig, osynlig, påtaglig, abstrakt, påstådd, oönskad, oundviklig, eftersträvansvärd, föråldrad, löftesrik – och mycket mera. Men oavsett hur makt definieras och värderas i sitt specifika sammanhang, så är den ständigt central i såväl forskning, politik som vardagsliv. Denna introduktion till teorier om makt vänder åtminstone på några så kallade stenar. Mats Börjesson är professor i Barn- och ungdomsvetenskap och har forskat om välfärdsstatliga frågor i ett historiskt perspektiv, men också om samhällsvetenskapliga metoder och vetenskapsteori.