Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning

”Det är vi som bestämmer!” – barnkultur, makt, motstånd

Den 2 september är det äntligen dags för andra delen av Centrum för barnkulturforsknings symposium med temat barnkultur och makt. Med bara en vecka kvar till valet bjuds det på en heldag i Aula Magna och ljuset riktas denna gång särskilt mot barnkulturpolitik och barnkulturens förutsättningar och villkor.

Kurser hösten 2022

Hösten 2022 erbjuder vi kurser på campus och på distans, på hel- och halvfart. För mer information om våra utbildningar och om anmälan läs vidare här.

Barn på Astrid Lindgrens värld

Utbildning i Barnkultur ger både bredd och spets

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur.