Disputationer

Disputationer och licentiatseminarium

Här visas kommande disputationer och licentiatseminarium vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Våra forskarämnen är:

Doktorander på BUV:

Våra doktorander forskar dock ibland även inom andra institutioners forskarämnen.

Disputationer inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Aktuella och kommande disputationer inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, i vilken Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ingår.