Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar och symposier vid institutionen har fri entré och är öppna för alla. Om inget annat sägs krävs ingen föranmälan.

Om du vill ha mailutskick kring kommande öppna föreläsningar, hör av dig till info@buv.su.se och säg att du vill ha utskicken samt ange din mailadress.

På Stockholms universitet finns en mängd öppna föreläsningar, se se.su/oppnaforelasningar.

Föreläsningar på webben

En del av föreläsningarna finns i efterhand tillgängliga via webben.