Högre seminarium (FUFF)

Adam_Kjellgren, SU.

Föreläsning och seminarium: Adam Kjellgren, doktorand i idéhistoria SU om vilka idéer tre feministiska filosofer/tänkare haft kring myt-begreppet i sina teorier: Simone de Beauvoir, Mary Daly och Donna Haraway.