Henning Årman. Foto: Niklas Björllng
Henning Årman. Foto: Niklas Björling

Doktorand: Henning Årman

Avhandlingsprojekt: Unga och föreställningar om språkbruk, plats och identitet i Sverige

Handledare: Rickard JonssonTommaso Milani (University of the Witwatersrand, Johannesburg)