Förskollärare_Ann-Åberg_

Stockholms universitet har utsett 2020 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning.

En av dem är Ann Åberg förskollärare, pedagogisk handledare, författare och föreläsare. Efter 25 års arbete som förskollärare blev Ann Åberg handledare, anställd i Bromma stadsdel där hon fortfarande arbetar.

År 2005 kom boken Lyssnandets pedagogik, en storsäljare som översatts till norska, danska och färöiska. Boken har blivit en klassiker som påverkat den pedagogiska praktiken kanske mer än någon annan text i Sverige.

Lyssnadets_pedagogik.jpg

Ann Åberg föreläser sedan 15 år varje termin för blivande förskollärare vid Stockholms universitet.

Läs mer om alla 2020 års nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet.